Państwowe urzędy powinny zgłaszać informacje o wolnych posadach do pośredniaków - uważa resort pracy, a informuje o tym "Rzeczpospolita". Dzięki temu niemożliwe byłoby przyjmowanie nowych pracowników po znajomości, a informacja o zwolnionym stanowisku mogłaby dotrzeć do większej grupy zainteresowanych.

Ministerstwo chce, by wszystkie instytucje publiczne miały obowiązek zgłaszania do powiatowych urzędów pracy informacji o wolnych miejscach zatrudnienia i prowadzonych rekrutacjach. Propozycja została wpisana do przygotowywanego przez resort projektu ustawy o promocji zatrudnienia.

W całym kraju jest ponad 120 podmiotów mających status instytucji publicznej: urzędy państwowe, samorządowe, jak i np. korpus służby cywilnej. Obecnie jest tak, że kiedy poszukują pracownika, publikują ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Do pośredniaka informacji zgłaszać nie muszą.

Obowiązek zgłaszania do urzędów pracy informacji o wolnych posadach sprawiłby, że wiedza o ofercie dotrze do szerokiego kręgu zainteresowanych. Jeżeli pomysł się powiedzie, to przepis zacznie obowiązywać od marca 2014 roku.

(MRod)