Pół tysiąca osób zatrudnionych w fabryce części samochodowych Visteon ZEM SA w Dusznikach Zdroju prawdopodobnie straci pracę. Amerykański zarząd spółki postanowił zamknąć jeden z dwóch zakładów w Polsce i wybór padł właśnie na Duszniki.

Utrata pracy dla mieszkańców Dusznik to prawdziwy dramat gdyż to właśnie w regionie wałbrzyskim poziom bezrobocia należy do najwyższych w Polsce. Trudno tam o jakiekolwiek zajęcie. Tymczasem w likwidowanym zakładzie pracują całe rodziny, a zamknięcie fabryki oznacza pozbawienie ich środków do życia. Związki zawodowe, a także tamtejsze władze uważają, że decyzję o zamknięciu zakładu podjęto wbrew polskiemu prawu. Nie zdecydowało o tym walne zgromadzenie, a zarząd firmy. O ewentualnym utrzymaniu produkcji w Dusznikach rozmawia z władzami firmy starosta kłodzki. W przypadku braku porozumienia związki zawodowe zapowiadają strajk i okupacje zakładu.

14:50