Oddaliła się groźba upadłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Po kilku dniach negocjacji zarząd JSW porozumiał się z bankami. Podpisano umowę o dalszej współpracy.

Oddaliła się groźba upadłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Po kilku dniach negocjacji zarząd JSW porozumiał się z bankami. Podpisano umowę o dalszej współpracy.
JSW porozumiała się z bankami. Groźba upadłości oddalona /Józef Polewka /Archiwum RMF FM

W ramach umowy o dalszej współpracy ING Bank Śląski zgodził się odroczyć żądanie wykupu przez JSW posiadanych obligacji spółki, a chodziło tu o ok. 75 mln złotych. Inni obligatariusze (PKO Bank Polski S.A, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1) zobowiązali się, że nie będą na razie zgłaszać podobnych żądań.

Rozmowy mają jednak toczyć się dalej. JSW musi zawrzeć z bankami umowę o restrukturyzacji zadłużenia.

Jeśli taka umowa nie wejdzie w życie do 1 grudnia problemy mogą się powtórzyć, bo JSW będzie zobowiązana do wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy.

(j.)