Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły rdr o 14,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Inflacja w marcu wyniosła 16,1 proc. Spadek inflacji nie oznacza jednak spadku cen.

W kwietniu 2023 ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 r. o 14,7% (wskaźnik cen 114,7), a w stosunku do marca 2023 r. wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7).

W kwietniu 2023 ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 r. o 19,7% (wskaźnik cen 119,7), a w stosunku do marca 2023 r. wzrosły o 0,5% (wskaźnik cen 100,5).

W kwietniu 2023 ceny nośników energii wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 r. o 23,5% (wskaźnik cen 123,5), a w stosunku do marca 2023 r. obniżyły się o 0,3% (wskaźnik cen 99,7). 

W kwietniu 2023 ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku spadły w porównaniu do kwietnia 2022 r. o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w stosunku do marca 2023 r. obniżyły się o 1,2% (wskaźnik cen 98,8). 

Proces wyhamowania inflacji będzie długotrwały

Proces wyhamowania inflacji będzie długotrwały. W maju inflacja spadnie o kolejny punkt procentowy, ale obniży się głównie tempo wzrostu cen żywności - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny komentując piątkowe dane GUS.

"Inflacja ponownie obniżyła się w kwietniu za sprawą cen żywności i energii. Przewidujemy, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację trendu. Szybki wzrost cen jest jednak wciąż bardzo powszechny - dlatego inflacja bazowa utrzymuje się na podwyższonym poziomie" - ocenili ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Ich zdaniem inflacja bazowa dalej pozostaje dwucyfrowa. Szacują, że w kwietniu sięgnęła 12,2 proc. W marcu - według wyliczeń NBP - inflacja bazowa wyniosła 12,3 proc.

"Uważamy, że proces wyhamowania inflacji będzie długotrwały. Spodziewamy się, że w maju inflacja spadnie o kolejny punkt procentowy, ale ponownie głównie obniży się tempo wzrostu cen żywności" - poinformowali analitycy. Zwrócili uwagę, że tempo wzrostu cen w większość kategorii dóbr i usług, które tworzą inflację bazową, pozostaje na najwyższych poziomach od 2000 r., a perspektywy na wyraźną zmianę trendu są "nikłe".

Ekonomiści instytutu prognozują, że inflacja pozostanie dwucyfrowa przez większą część roku.

"Spodziewamy się, że na koniec roku dalej będzie zbliżona do 9 proc. Spadek cen żywności i energii będzie znaczący, jednak ceny usług wciąż będą rosnąć w tempie przekraczającym 10 proc. Dlatego też inflacja bazowa na koniec 2023 r. będzie wyższa niż główny wskaźnik CPI" - stwierdzono w komentarzu PIE. 

Jakie dane za marzec?

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej - poinformował 26 kwietnia Główny Urząd Statystyczny.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w marcu wyniosła 846,9 tys. wobec 864,8 tys. osób miesiąc wcześniej.

Wcześniej resort rodziny i polityki społecznej szacował, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4 proc.

Produkcja przemysłowa w marcu spadła natomiast o 2,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 14,1 proc. - podał 24 kwietnia Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się spadku produkcji o 1,8 proc. rdr i wzrostu o 15,2 proc. mdm. 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyniosło 7.508,34 zł, co oznacza wzrost o 12,6 proc. rdr.  Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,5 proc.