Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji w Polsce. Inflacja CPI w marcu wyniosła rok do roku 2,0 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły rok do roku o 2,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w marcu wyniosła 1,9 proc. rok do roku i 0,2 proc. miesiąc do miesiąca.

"W marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,3 proc.), restauracji i hoteli (o 0,7 proc.) oraz łączności (o 0,9 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt. proc. i po 0,04 pkt. proc." - podał GUS.

Z kolei niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,7 proc.) i żywności (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt. proc. i 0,04 pkt. proc.

Ceny usług świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły w marcu o 8,1 proc. rdr - podał GUS. Miesiąc do miesiąca ceny nie zmieniły się.