Bezrobocie w lutym 2010 roku, wg metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 9,7 proc., tak jak w styczniu - podał Eurostat. Według metodologii GUS stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,2 proc.