Liczba fałszywych banknotów euro wycofanych z obiegu wzrosła w drugiej połowie ubiegłego roku o 11, 4 proc. do 353 tys. sztuk - podał Europejski Bank Centralny. To najwyższa liczba wykrytych fałszywek od drugiej połowy 2010 r., gdy z obiegu zostało wycofanych 364 tys. sztuk. "Na tle przeszło 15 mld autentycznych banknotów będących w obiegu, to bardzo niewielka ilość" - uspokaja jednak EBC.

Ponad trzy czwarte wszystkich falsyfikatów stanowią banknoty 20 i 50 euro. W drugim półroczu 2013 r. wzrosła liczba podrobionych banknotów 10 euro, lecz na ten nominał przypada jedynie 6,3 proc. wszystkich falsyfikatów.

Większość fałszywych banknotów (98 proc.) wykryto w krajach strefy euro. Jedynie ok. 1,5 proc. znaleziono w państwach członkowskich UE spoza tej strefy, a 0,5 proc. w innych krajach.

Europejski Bank Centralny zaprezentował w poniedziałek nowy banknot 10 euro z serii "Europa". Nowe banknoty mają lepsze zabezpieczenia i większą wytrzymałość, co zdaniem EBC ma gwarantować optymalną ochronę przed fałszowaniem.

To już drugi nominał z tej serii po nowej pięcioeurówce, która weszła do obiegu 2 maja 2013 r. Pozostałe nominały będą wprowadzane sukcesywnie w następnych latach.

(j.)