"Przygotowujemy regulacje pomagające przedsiębiorcom, w których biznesy najmocniej uderza obecna sytuacja, przetrwać trudny czas" - wskazała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapewniła, że w tym tygodniu przedstawi projekt ustawy będącej pakietem osłonowym dla firm, w związku z koronawirusem.

Sytuację przedsiębiorców, jak mówiła, ma poprawić m.in. to, że: będą mogli odroczyć/umorzyć płatności skarbowe oraz składki ZUS bez ponoszenia dodatkowych kosztów, czyli tzw. opłaty prolongacyjnej czy skorzystać "z dogodniejszej oferty kredytowej", co pozwoli im zachować płynność. Zagwarantowana ma też być ochrona pracowników.

Według szefowej MR w najtrudniejszej sytuacji znalazły się branże: turystyczna; transportowa; gastronomiczna; sektor rozrywki, w którym występuje duży udział samozatrudnionych; eventowy czy targowy. Na tyle, na ile to będzie możliwe, chcemy pomóc im w zachowaniu stabilności ich biznesów i wynagrodzeń pracowników - podkreśliła.

Mamy świadomość tego, że obecne restrykcje są dolegliwe dla całego szeregu przedsiębiorców - przyznała Emilewicz. Dodała, że musimy patrzeć w długim terminie — "im szybciej sytuacja się unormuje, tym szybciej klienci wrócą na rynek".

Szefowa resortu rozwoju uspokoiła, że przygotowywane są regulacje, które pomogą naszym przedsiębiorcom - szczególnie tym, w których biznesy najmocniej uderza obecna sytuacja - przetrwać ten trudny czas. Projekt ustawy, która będzie pakietem osłonowym dla firm, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przedstawimy w tym tygodniu - zapewniła.

Specjalna infolinia dla przedsiębiorców

Minister zaznaczyła, że obecnie najważniejsze jest dostarczanie kapitału obrotowego małym firmom. Dlatego rozszerzamy mechanizm pomocy de minimis przez podniesienie limitów kredytowych dla małych firm. Gwarancje BGK de minimis dla firm wzrosną do 80 proc. kwoty kredytu - wskazała. Obecnie ich poziom to 60 proc. Dodała, że MF już przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Wsparcie skierowane będzie do MŚP ze wszystkich branż. Według szacunków możliwe jest udzielenie 40-45 tys. gwarancji dla 18 tys. beneficjentów rocznie  - wskazała. Gwarancje de minimis, jak wyjaśniła, umożliwią uruchomienie akcji kredytowej dla MŚP w kwocie ok. 12 mld zł rocznie.

Dla wszystkich zainteresowanych ulgami, umorzeniami, zawieszeniem działalności czy zasiłkami opiekuńczymi ZUS, jak przypomniała, oferuje specjalną infolinię (22 560 16 00).

W projektowanej ustawie chcemy zapisać, by - ze względu na stan nadzwyczajny - te czynności były wykonywane bez żadnych opłat, czyli opłaty prolongacyjnej w przypadku ZUS - powiedziała. Analogiczne regulacje, jak zapowiedziała, chcemy odnieść do opłat w urzędach skarbowych.

Szefowa MR podkreśliła, że niektóre zmiany w systemie podatkowym zostaną jednocześnie odsunięte w czasie. Np. JPK (Jednolity Plik Kontrolny - PAP), który miał wejść w życie 1 kwietnia - wejdzie 1 lipca. Te decyzje służą temu, aby w tym trudnym czasie nie generować dodatkowych obciążeń - wskazała.

Z kolei ochronie rynku pracy, jak podkreśliła Emilewicz, ma służyć zmiana przepisów z 2011 r. dot. utrzymania mocy na rynku pracy. Będzie ona częścią pakietu osłonowego - zaznaczyła. Obecnie definiuje ona przedsiębiorcę w kłopotach jako tego, który notuje w ostatnich 6 miesiącach spadek obrotów o 15 proc. - przypomniała. Chcemy skrócić ten czas do 2 miesięcy. Dzięki temu pracodawcy będą mogli łatwo korzystać z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych lub Funduszu Pracy, nie będą musieli zwalniać pracowników, tylko przeczekają ten trudniejszy moment - zaznaczyła.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Nowelizacja tegorocznego budżetu przesądzona