Od dziś emerytury i renty będą wyższe. Jak co roku, 1 marca, świadczenia te są waloryzowane.

Minimalna emerytura wzrośnie o niemal 200 złotych do 1780,96 zł. Tyle samo wyniesie więc trzynasta emerytura, podobnie rośnie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł. 

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosły o 12,12 proc. – przekazał rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

Na każdy tysiąc złotych emerytura wzrośnie o około 120 złotych.  Wzrosną nie tylko emerytury i renty, o 12 procent rosną też nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz dodatki do wypłat, na przykład pielęgnacyjne, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne 

Natomiast największy wzrost o 700 złotych dotyczy jednorazowego świadczenia dla honorowych stulatków, którzy teraz otrzymają 6200 złotych.

 
Być może świadczenia te wzrosną jeszcze raz w tym roku, bo rząd zapowiada wprowadzenie przepisów o dwukrotnej waloryzacji emerytur i rent, jeśli inflacja od stycznia do czerwca przekroczy 5 proc. Na razie jednak na to nie zapowiada - w styczniu inflacja wyniosła 3,9 proc. 

Rzecznik ZUS zaznaczył, że w sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się ona automatycznie. Każdy emeryt i rencista, który miał 29 lutego prawo do wypłaty świadczenia, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu.

Wraz z decyzjami o waloryzacji wyślemy również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS – przekazał Żebrowski

Opracowanie: