„Wolność, równość i… rygor” - to tytuł z pierwszej strony piątkowego wydania dziennika „Liberation”. Francja - podobnie jak wcześniej Niemcy - zamierza wpisać wymóg dyscypliny budżetowej do ustawy zasadniczej, by zapewnić stabilność strefy euro. Zapowiedział to prezydent Nicolas Sarkozy.

Sarkozy polecił przygotowanie projektu zmian w konstytucji premierowi Francois Fillonowi. Do końca 2013r. Francja ma zredukować deficyt budżetowy z ośmiu do trzech procent PKB. Zakłada to poczynienie oszczędności w wysokości 100 miliardów euro. W konstytucji ma się znaleźć zapis nakazujący kolejnym gabinetom rządowym dążenie do utrzymania równowagi budżetowej - dopuszczane mają być tylko niewielkie odstępstwa od tej zasady.