Kolejarze są zasmuceni dzisiejszą decyzją Senatu o przyznaniu 192 mln zł dotacji budżetowych na inwestycje w infrastrukturę kolejową – mówi rzecznik komitetu protestacyjno-strajkowego kolejarzy Leszek Miętek.

Senatorowie zmniejszyli dotację dla przewozów regionalnych do 192 milionów złotych. Wcześniej Sejm zapisał w ustawie 550 milionów dotacji dla kolei. Teraz poprawka trafi ponownie do Sejmu. Trafi też na pewno pod obrady komitetu protestacyjno-strajkowego kolejarzy.

Wczoraj przed parlamentem pikietowało kilkuset kolejarzy. Ostrzegali, że jeśli Senat nie podtrzyma dotacji przyznanych przez Sejm, na kolei może dojść do strajku generalnego.

09:50