Od piątku będzie można składać wnioski w programie antysmogowym "Czyste Powietrze Plus". Zakłada on, że jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji. Do tej pory termomodernizacja domu i wymiana źródła ciepła w programie rozliczane były po ich zrealizowaniu. Słuchacze RMF FM alarmują nas o swoich problemach. „Gmina Słupsk. Wniosek w sprawie Czyste Powietrze złożony w lutym 2022, po czym odesłany z powodu braku funduszy na następny rok” - to tylko jeden z maili, jakie wpadły do naszej skrzynki fakty@rmf.fm.

Od 15 lipca startuje nowa odsłona programy "Czyste Powietrze", który zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego.

W nowym programie "Czyste Powietrze Plus" jest istotna zmiana, dotycząca finansowania. Mianowicie jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji.

"Czyste Powietrze Plus". Kto będzie mógł skorzystać z nowego programu?

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wiceszef Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski wyjaśnił, że ze ścieżki prefinansowania w "Czystym Powietrzu" będą mogły skorzystać osoby kwalifikujące się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

"Te dwie grupy w "Czystym Powietrzu Plus" będą mogły otrzymać też o 10 tys. wyższą maksymalną kwotę dotacji" - poinformował.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od poziomu wynagrodzenia.

  • Poziom podstawowy - roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł,
  • Poziom podwyższony - średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 564 zł lub 2 189 w przypadku osób żyjących w pojedynkę,
  • Poziom najwyższy - średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1260 zł lub 900 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę. Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

"Czyste Powietrze Plus". Na ile pieniędzy można liczyć?

Do tej pory dotacja mogła wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Teraz premier zapowiedział zmiany.

W "Czystym Powietrzu Plus" będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł.

"Oznacza to, że przy najwyższym stopniu dofinansowania w ramach prefinansowania będzie można otrzymać wcześniej, czyli przed wykonaniem inwestycji, nawet blisko 40 tys. zł" - zaznaczył Mirowski.

Im zakres prac jest większy tym wyższa jest kwota dotacji, a tym samym i prefinansowania.

"Czyste Powietrze Plus". Gdzie i jak złożyć wniosek?

Warunkiem wypłaty do 50 proc. dotacji wcześniej będzie załączenie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac do wniosku o dofinansowanie.

W ramach realizowanej inwestycji możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami.

Umowy będzie można dołączyć od razu przy składaniu wniosku lub później przy uzupełnieniu wniosku, ale będzie na to tylko 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

Prefinansowanie nie trafi też bezpośrednio do właściciela domu jednorodzinnego lecz na konto wykonawcy inwestycji.

Wnioski w formie elektronicznej będzie można złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, podpisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.

Jeśli takiego podpisu nie mamy, wniosek trzeba będzie i tak wysłać elektronicznie, choć trzeba będzie też wydrukować formularz, podpisać ręcznie i wysłać pocztą do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, złożyć go osobiście w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska lub w gminie, która ma podpisaną umowę o współpracę z Narodowym Funduszem.

Ile czasu na rozpatrzenie wniosku "Czyste powietrze"?

Według zapowiedzi resortu klimatu i środowiska rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Potem w ciągu kolejnych dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem, część zaliczkowa (do 50 proc. dotacji) zostanie przekazana do wykonawcy prac termomodernizacyjnych.

Po zakończeniu całej inwestycji właściciel remontowanego domu będzie musiał złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta na rzecz wykonawcy.

Rozpatrzenie wniosku o płatność wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnych i prawidłowych dokumentów.

Na co można wykorzystać pieniądze z programu Czyste Powietrze?

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można wykorzystać na:

  • likwidację starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakupu i montażu nowych urządzeń spełniających wymagania Programu;
  • docieplenie przegród budynku;
  • wymianę stolarki okienne i drzwiowej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych);
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Program "Czyste Powietrze". Poprzednie zasady

Dofinansowanie w ramach nowych zasada będzie możliwe wyłącznie dla nowych osób przystępujących do programu "Czyste Powietrze Plus".

Dotychczas termomodernizacja domu i wymiana źródła ciepła w programie rozliczane są po ich zrealizowaniu. Oznacza to, że beneficjent musi sam sfinansować inwestycję, a dopiero po jej zakończeniu i rozliczeniu wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wypłaca dotację.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany do 2029 roku. Termin podpisywania umów mija 31 grudnia 2027 roku, a finansowane będą prace objęte umową do 30 września 2029 r.

Program "Czyste Powietrze". Problemy słuchaczy RMF FM

Według stanu na 8 lipca 2022 roku w programie "Czyste Powietrze" do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska wpłynęło 466 796 wniosków.

Wielu słuchaczy RMF FM, którzy przystąpili do tego programy, skarży się na przedłużające się procedury i miesiące oczekiwania na dopłaty.

Grzegorz napisał: "Od stycznia czekam na rozliczenie i dotacje z programu Czyste Powietrze. Obiecanki pana premiera dot. wypłat zaliczek na ocieplenie to czysta fikcja".

Cytat

"Pompę ciepła i panele założyłam w kwietniu ubiegłego roku, wniosek został złożony na początku czerwca. Od tego czasu byłam 5 razy wyzywana do uzupełnienia wniosku. Dwa razy byłam osobiście w siedzibie Czystego Powietrza w Krakowie, gdzie zostałam zapewniona, że to już ostatnia prosta do uzyskania dotacji, dostarczyłam wszystko o co prosili. Na początku czerwca zostałam poproszona o dosłanie karty gwarancyjnej pompy i dosłanie zaświadczenia, że zrobiłam tą inwestycję z własnych pieniędzy, oczywiście dostałam zapewnienie, że to już wszystko. Dwa tygodnie temu znowu dostałam prośbę o uzupełnienie dokumentów i wypełnienie na ich drukach. Wysłała m i czekam, chociaż już nie wierzę, że kiedykolwiek dostanę te pieniądze"
- pisze Kamila.

Paweł ze Słupska pisze z kolei: "Wniosek w sprawie Czyste Powietrze złożony w lutym 2022, po czym odesłany z powodu braku funduszy na następny rok".

"Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie potwierdza otrzymanie wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Informujemy, że z uwagi na ilość składanych wniosków o płatność oczekiwanie na ich rozpatrzenie/ocenę i wypłatę środków może wydłużyć się do około 6 miesięcy" - to mail, jaki dostał nasz słuchacz Paweł.

Cytat

"W roku 2021 (lipiec-wrzesień) rodzice na swój własny koszt podjęli się wymiany ogrzewania z pieca węglowego na kocioł gazowy. Koszt inwestycji to 30 tysięcy złotych. Wniosek na Czyste Powietrze został złożony 21 lutego 2022. Po kilku mailach i telefonach otrzymałam odpowiedź, że na samą weryfikację wniosku trzeba czekać do 9 miesięcy. Żenada"
- to głos słuchaczki Agaty.