UKNF w swoim stanowisku z czerwca nie odbiera kredytobiorcom możliwości zrefinansowania kredytów mieszkaniowych zaciągniętych na okresowo stałą stopę procentową. W celu obniżenia kosztów takich kredytów w perspektywie potencjalnej obniżki stóp procentowych NBP - poinformował Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.


Przewodniczący podał, że refinansowanie takie jest możliwe, a nadzór nie oczekuje od banków ograniczenia ich oferty i uniemożliwiania takiego ruchu kredytobiorcom. Poinformował, że oczekiwaniem nadzoru jest prowadzenie przez banki aktywnej polityki w tym zakresie. Warunkiem nadzoru jest natomiast, aby po zrefinansowaniu nadal był to kredyt oparty o okresowo stałą lub stałą stopę procentową.

Kredytobiorcy mogą obniżyć oprocentowanie kredytu hipotecznego, uzyskując lepszą ofertę od banku, w którym mają kredyt albo refinansując taki kredyt w banku, który zaoferuje lepsze warunki. Stanowisko UKNF nie zmienia zasad obowiązujących w tym zakresie na rynku kredytu hipotecznego - powiedział PAP Biznes Jacek Jastrzębski.

Banki nie mają obowiązku uwzględnienia wniosku

Przewodniczący KNF zaznaczył, że pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi, jakoby nowe oczekiwania nadzoru miały pozbawić klientów możliwości zrefinansowania kredytu stałoprocentowego przed upływem okresu stałej stopy, wprowadzają w błąd i wymagają wyraźnego sprostowania, choćby po to, aby nie kreować po stronie klientów błędnego przekonania co do zakresu ich uprawnień.

Klient zawsze miał i nadal ma prawo wnioskowania do banku o obniżenie oprocentowania kredytu kiedy tylko zechce. Bank nie ma obowiązku uwzględniania takiego wniosku, ale powinien być zainteresowany taką obniżką w celu utrzymania klienta. W tej sprawie stanowisko UKNF również nie wnosi nic nowego. Nowe zalecenia UKNF nie uniemożliwiają klientom osiągnięcie niższego oprocentowania w drodze zrefinansowania kredytu stałoprocentowego. Naszym oczekiwaniem jest jednak, że również to nowe oprocentowanie będzie oprocentowaniem stałym o odpowiednim okresie stałej stopy - powiedział Jastrzębski.

Przewodniczący KNF wskazał, że obniżenie oprocentowania i utrzymanie klienta powinno być rozwiązaniem tańszym dla banku i dla klienta niż refinansowanie kredytu w innym banku.

Nie zmienimy oprocentowania stałego na zmienne

Jedynym nowym oczekiwaniem UKNF jest, aby banki nie refinansowały kredytów o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu, kredytami o oprocentowaniu zmiennym, lecz kredytami o oprocentowaniu stałym lub okresowo stałym, z odpowiednim okresem stałej stopy - powiedział Jastrzębski.

Praktyka refinansowania kredytów stałoprocentowych kredytami zmiennoprocentowymi jest szkodliwa z punktu widzenia ryzyka zarówno konsumenta, jak i banku - dlatego organ nadzoru finansowego nie może i nie będzie jej tolerować. Oprocentowanie stałe lub okresowo stałe zapewnia kredytobiorcom większą stabilność i przewidywalność kształtowania się kosztu kredytu w długim terminie obowiązywania umowy - dodał.

Stanowisko UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec czerwca skierował do banków stanowisko dotyczące tzw. ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową. W piśmie tym nadzór uznał za niedopuszczalne m.in. to, aby refinansowanie kredytów o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu obywało się za pomocą kredytu o oprocentowaniu zmiennym.

Nasze wytyczne służą realizacji strategii odejścia od długoterminowych kredytów mieszkaniowych o oprocentowaniu zmiennym. Kredyty o zmiennej stopie narażają kredytobiorców na nadmierne ryzyko stopy procentowej polegające na wzroście obciążeń finansowych z tytułu rat kredytowych. Widać to było wyraźnie w ostatnim okresie wzrostu stóp NBP
- powiedział Jastrzębski.

Pismo UKNF skierowane do banków nie ma, póki co, charakteru rekomendacji w rozumieniu prawnym, wyraża jednak stanowcze oczekiwanie nadzoru, którego realizacja będzie weryfikowana i uwzględniana w ramach posiadanych przez KNF uprawnień i narzędzi - dodał.

Przewodniczący podkreślił, że nadzór oczekuje od banków, że banki będą prowadziły aktywną politykę w zakresie zrefinansowania kredytu stałoprocentowego swoim klientom.

Naszym zdaniem, jest to istotne zarówno dla prawidłowego ułożenia relacji między bankami a ich klientami, jak i dla odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem stopy procentowej przez banki. Ten ostatni obszar również pozostaje istotnym obszarem zainteresowania organu nadzoru - powiedział Jastrzębski.