Zdecydowana większość Polaków po 60. roku życia nie jest już aktywna zawodowo, a utrzymuje się wyłącznie z emerytury i renty. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Zdecydowana większość Polaków po 60. roku życia nie jest już aktywna zawodowo, a utrzymuje się wyłącznie z emerytury i renty. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.
Najaktywniejsi zawodowo są seniorzy z wyższym wykształceniem / Jakub Kaczmarczyk /PAP


Badanie pokazało, że tylko 14 proc. Polaków po 60. roku życia podejmuje jakąkolwiek pracę. Najaktywniejsi są seniorzy między 60. a 65. rokiem życia - 28 proc. z nich pracuje zawodowo.  CBOS zwrócił uwagę, że kontynuowanie pracy po sześćdziesiątce związane jest z poziomem wykształcenia. Najaktywniejsi zawodowo są seniorzy wykształceniem wyższym. Osoby z wykształceniem podstawowym nie podejmują ani pracy stałej, ani dorywczej.

W badaniu podkreślono, że podstawowym źródłem dochodów seniorów jest emerytura. Wpływa to na ich sytuację materialną. 41 proc. badanych w grupie wiekowej 60-65 ocenia swoje warunki materialne jako "dobre" lub "raczej dobre"; tak samo je ocenia 39 proc. wśród osób mających 66-74 lata oraz 37 proc. w grupie wiekowej 75+.

Jak pokazują badania, seniorzy są gorzej sytuowani niż osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Jednak sytuacje skrajne, takie jak np. brak jedzenia czy brak pieniędzy na podstawowe potrzeby, zdarzają się wśród seniorów rzadziej, ponieważ w przeciwieństwie do młodego pokolenia dysponują oni stałym miesięcznym dochodem (emeryturą, rentą).

CBOS zwrócił również uwagę na to, że co trzecia osoba, która ukończyła 75. rok życia żyje sama w jednoosobowym gospodarstwie.

(pb)