Stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu 2024 roku wyniosła 5,1 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej było to 5,3 proc.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 797,1 tys. wobec 822,2 tys. osób miesiąc wcześniej.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,1 proc.

Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że w kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. 

Stopa bezrobocia według BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kw. 2024 r. wyniosła w Polsce 3,1 proc. wobec 3,1 proc. w poprzednim kwartale - podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 2024 r. 58,5 proc. wobec 58,9 proc. w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,6 proc., wobec 57,1 proc. poprzednio. 

GUS o skali zwolnień pracowników

W kwietniu 2024 roku 43 zakłady zadeklarowały zwolnienie 2,3 tys. pracowników wobec 38 zakładów i 1,5 tys. pracowników w kwietniu 2023 roku - poinformował GUS.

Na koniec kwietnia aktualnych było 17,1 tys. ogłoszonych planowanych zwolnień grupowych pracowników, zgłoszonych przez 167 zakładów wobec 155 zakładów i 14,0 tys. pracowników przed rokiem.