​Prezydent Andrzej Duda złożył wniosek o powołanie Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego - przekazał PAP Biznes szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Prezydent Andrzej Duda zgłosił kandydaturę Adama Glapińskiego na drugą kadencję w roli prezesa NBP. Wniosek w tej sprawie trafił do marszałek Sejmu. Prezydent przede wszystkim dobrze ocenia działania prezesa Glapińskiego, które zmierzały do ograniczenia gospodarczych efektów epidemii - powiedział PAP Biznes Szrot.

Obecna kadencja Glapińskiego w roli prezesa NBP upływa 21 czerwca 2022 roku.

Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP. Kadencja prezesa NBP trwa 6 lat. Ta sama osoba nie może sprawować być prezesem NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Adam Glapiński został mianowany prezesem Narodowego Banku Polskiego w 2016 roku. Przez większą część kadencji pozostawał raczej w cieniu, bank centralny nie zmieniał stóp procentowych ani nie podejmował żadnych spektakularnych kroków. Pod koniec 2019 roku zaczęto jednak wskazywać na rosnącą inflację.

Po rozpoczęciu się pandemii koronawirusa RPP obniżyła stopy procentowe do niemal zera, a bank centralny rozpoczął proces skupu aktywów na rynku wtórnym. W 2021 roku inflacja ponownie zaczęła rosnąć, tym razem jednak coraz szybciej. Prezes Adam Glapiński długo utrzymywał, że wzrost poziomu cen jest przejściowy i niezależny od polityki banku centralnego. Od października jednak RPP podnosi stopy procentowe, a - jak deklaruje sam Glapiński - w kolejnych miesiącach powinna to zrobić bardziej stanowczo.

Adam Glapiński będzie pracował jednak w nowym otoczeniu. Zmienia się bowiem skład Rady Polityki Pieniężnej. W RPP, oprócz prezesa NBP, jest dziewięciu członków. Trzech powołuje Sejm, trzech Senat, a trzech jest mianowanych przez prezydenta RP. W tym roku wygasają kadencje kandydatów "senackich" i "sejmowych", a także dwóch "prezydenckich". Senat już powołał dwóch nowych członków: Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka.