Absolwenci szkół górniczych bez szans na zatrudnienie w Kompanii Węglowej. W tym roku przyjęto zaledwie 40 kandydatów. Umowy z gminami, które gwarantują zatrudnienie uczniom na razie nie obowiązują.

Kompania Węglowa tłumaczy, że wszystkiemu winna jest sytuacja finansowa firmy. Decyzja jest zgodna z prawem, bo w dokumentach jest zapis, że jeśli sytuacja ekonomiczna będzie trudna, to firma może zmienić umowy.

W szkołach górniczych uczy się ponad 3,5 tysiąca osób. W ubiegłym roku zatrudniono ponad 300 absolwentów. W tym roku zaledwie 40 osób. Znalazły one pracę, ponieważ zwolniły się miejsca po pracownikach zwolnionych dyscyplinarnie.

Co prawda, absolwenci nadal rejestrowani są w specjalnej bazie danych i mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w kopalniach, ale w Kompanii Węglowej na razie nikt nie wie kiedy będą przyjęcia nowych pracowników.