W ciągu trzech lat państwa Unii Europejskiej oraz inwestorzy zasilili europejskie banki kwotą 420 miliardów euro. Dla porównania - w USA banki dostały w przeliczeniu 580 miliardów euro.

W lipcu europejskie banki poddano tzw. stress-testom, które określały ryzyko utraty przez nie wypłacalności czy bankructwa. Przebadano 90 banków w Unii. Wyniki pokazały, że kilka w najgorszej kondycji ma zostać jeszcze dokapitalizowanych do końca roku. Poza tym ministrowie finansów na spotkaniu w lipcu zobowiązali się do korzystania z tzw. backstops, czyli mechanizmów szybkiego dokapitalizowywania banków ze środków prywatnych, a w razie gdyby takie nie wystarczyły - ze środków publicznych.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) oszacował, że europejskie banki już straciły około 200 mld euro z powodu kryzysu finansów publicznych. Jest ryzyko, że stracą jeszcze 300 mld euro. Inwestorzy w ostatnich miesiącach wyprzedają akcje europejskich banków z obawy o to, czy instytucje finansowe przetrwają ewentualne bankructwo Grecji. Agencja ratingowa Moody's obniżyła dziś ocenę ośmiu greckich banków.