Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę z tworzywa sztucznego wynosić będzie od września 20 groszy - stanowi projekt rozporządzenia Ministra Środowiska. Nowe przepisy to efekt zmian w ustawie śmieciowej i objęcie wszystkich toreb z tworzyw taką opłatą.

Tzw. nowela ustawy śmieciowej (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw) czeka na podpis prezydenta. Nowela oprócz zmian w kwestiach gospodarki odpadowej, zmieniła także przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami.

Zmiana prawa to efekt obchodzenia przepisów przez sieci handlowe, które wydawały klientom torby powyżej 50 mikrometrów, nieobjęte obecnie opłatą recyklingową (20 gr plus VAT). Do budżetu trafiło też znacznie mniej pieniędzy z opłat niż przewidywano, było to kilkadziesiąt milionów złotych. Zgodnie z nowelą wszystkie foliówki będą objęte opłatą od 1 września br.

Według szacunków resortu finansów objęcie wszystkich toreb foliowych opłatą recyklingową od 1 września ma dać jeszcze w tym roku 63 mln zł do budżetu, a w 2020 r. ponad 1,4 mld zł. Ministerstwo wyliczając wpływy za 2020 rok przyjęło założenie wykorzystania 150 sztuk foliówek na jednego mieszkańca Polski. Obecnie możemy wykorzystywać nawet 300 toreb z tworzyw sztucznych na mieszkańca rocznie.

Opublikowany w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia stanowi, że opłata recyklingowa za jedna torbę foliową wyniesie 20 groszy - czyli tyle ile obecnie.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi pozwala jednak na podniesienie opłaty recyklingowej maksymalnie do 1 zł.