Trzy sierpy, dwie siekierki i cztery bransolety są wśród przedmiotów z epoki brązu, odkrytych w powiecie słubickim (Lubuskie) na tzw. Rysiowym Polu - podał Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Odkrycia przedmiotów, wykonanych z brązu, dokonali członkowie stowarzyszenia Drossen Lubuskie. Prowadzili oni poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali, na co uzyskali pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Depozyt przedmiotów składa się z trzech sierpów, dwóch siekierek, czterech bransolet (w tym trzech ornamentowanych), sześciu kółek, dwóch fragmentów pręta oraz fragmentu szpili brązowej. "Ponadto wśród przedmiotów zarejestrowano odpady poodlewnicze" - opisał konserwator. 

Zabytki w najbliższej przyszłości zostaną przekazane do placówki muzealnej, gdzie podda się je niezbędnym pracom konserwatorskim. 

Jak podał konserwator, miejsce znalezienia artefaktów zostało wyłączone z poszukiwań zabytków, a w przyszłości planowane jest przeprowadzenie niezbędnych badań weryfikacyjnych i włączenie nowo odkrytego stanowiska do wojewódzkiej ewidencji zabytków.