​Ma powierzchnię 4 x 4 cm, ale jest ważną pamiątką z historii. Najnowsze badania potwierdziły, że niewielki obiekt z kolekcji Deutsches Museum w Monachium jest najstarszym zdjęciem zrobionym na terenie Niemiec.

Badania wykazały, że najstarszą niemiecką fotografią jest to zdjęcie Katedry Mariackiej z Monachium, wykonane w marcu 1837 roku. Jest to w zasadzie niewielki negatyw wykonany na papierze solnym - to jedna z najstarszych technik fotograficznych. Autorem jest Franz von Kobell.

Do tej pory za najstarsze uważano zdjęcia Carla Augusta von Steinheila i Franza von Kobella z 1839 roku. W tym roku obydwaj fotografowali różne miejsca w Monachium. Jednak Cornelia Kemp, naukowiec z Deutsches Museum, odkryła podczas zbierania materiałów do swojej książki "Światło - Obraz - Eksperyment", że Franz von Kobell już dwa lata wcześniej wykonał negatywy z papieru solnego. Na odwrocie najstarszego zdjęcia, zdjęcia kościoła Frauenkirche w Monachium, Kobell zanotował także miesiąc, w którym zostało zrobione: marzec 1837. Data jest zapisana pismem Kobella.

Zdjęcie, o wymiarach zaledwie cztery na cztery centymetry, znajduje się wraz z 13 innymi fotografiami z tego okresu w specjalnym chłodzonym archiwum.

Fotografia została wykonana dwa lata przed oficjalnym ogłoszeniem wynalazku, jakim był pierwszy aparat fotograficzny. 

Za początek historii robienia zdjęć uznaje się oficjalnie rok 1839, kiedy to francuski biznesmen Louis Jacques Mandé Daguerre wprowadził do sprzedaży pierwszy aparat. Jednak już wcześniej toczyły się eksperymenty z odbijaniem świata na papierze. 

Opracowanie: