Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu na Ukrainie wydzierżawiła 336 hektarów pod budowę elektrowni słonecznych. Tereny na 49 lat dostało osiem firm - między innymi z Niemiec, USA, Chin i Australii.

Grunty znajdują się na terenie regionów symferopolskiego i kirowskiego. Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu wyznaczyła w regionie kirowskim po 50 ha dla spółek "Bora Solar", "Calypso Solar" oraz po 40 ha dla "Canari Solar", "Clarion Solar" oraz "Lennet Solar". W regionie symferopolskim ziemie zostały podzielone: 40 ha dla "Orion Solar", "Jupiter Solar" oraz 36 ha dla "Capella Solar".

Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu ustanowiła wysokość czynszu za ziemię w wysokości 10 proc. ich rocznej wyceny. Dla realizacji projektu budowy elektrowni atomowych został zmieniony status ziem - z rolnych na tereny energetyczne.