Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski o 5.40 rano zdecydował ostatecznie, że pierwsza tura przyspieszonych wyborów prezydenckich odbędzie się 20 czerwca. Na razie Komorowski podpisał odpowiednie dokumenty. Jeszcze dziś ma oficjalnie ogłosić decyzję w tej sprawie.

Komorowski - który po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego pełni obowiązki głowy państwa - spotkał się w tej sprawie ubiegłym tygodniu z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych.

Po spotkaniu zapowiedział, że data wyborów ogłoszona zostanie właśnie dzisiaj, i że wszystkie kluby i koła parlamentarne są w pełni świadome, jakie skutki - jeśli chodzi o organizację kampanii wyborczej i uruchomienie kalendarza wyborczego - pociąga za sobą ustalenie daty wyborów na 20 czerwca.

Do północy w poniedziałek, 26 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza musi otrzymać zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów, wraz z ich pisemną zgoda na utworzenie komitetu i kandydowanie. Do zawiadomienia musi być dołączonych tysiąc podpisów osób, wspierających kandydata. Jedynym pewnym kandydatem jest dziś Bronisław Komorowski z PO. PSL ma swojego wskazać dziś, SLD - najwcześniej jutro, PiS ogłosi nazwisko swojego kandydata w sobotę. Na dopełnienie formalności partie mają od dziś pięć dni, włączając w to weekend.

Do północy 6 maja komitety wyborcze mają czas na formalne zgłoszenie kandydatów. Według Konstytucji wymaga to zebrania już 100 tysięcy podpisów poparcia (włączając w to pierwszy tysiąc, złożony w PKW przy zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego). Z tym komitety będą miały największy problem - na zebranie podpisów mają bowiem 16 dni od dziś i tylko 10 - od zgłoszenia komitetu w PKW. Podpisów nie można jednak zacząć zbierać od razu - w formularzu PKW musi być podane nazwisko kandydata, którego popierają wyborcy, tych zaś, jak wiadomo, wiele partii jeszcze nie wskazało.

Procedurę zgłoszeń zamknie podanie przez PKW do wiadomości wyborców danych o wszystkich zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatach. To musi nastąpić najpóźniej 31 maja.

Od 5 czerwca będą mogły być emitowane bezpłatne audycje wyborcze, przygotowane przez komitety - w programach publicznego radia i TV.

Kampania wyborcza dobiegnie końca o północy 18 czerwca, kiedy zacznie obowiązywać przedwyborcza cisza.

KALENDARZ WYBORCZY

do dnia 26 kwietnia 2010 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 6 maja 2010 r.

- powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 6 maja 2010 r. do godz. 24.00

- zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania

do dnia 16 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do dnia 21 maja 2010 r.

- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 28 maja 2010 r.

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 30 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 maja 2010 r. do dnia 6 czerwca 2010 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 31 maja 2010 r.

- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

od dnia 5 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r. do godz. 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w ogólnokrajowych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- odpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 6 czerwca 2010 r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

-sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 10 czerwca 2010 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 15 czerwca 2010 r.

- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania

do dnia 17 czerwca 2010 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 czerwca 2010 r. godz. 6.00-20.00

- głosowanie