Pół tysiąca lat temu Polska, Litwa, Białoruś i Ukraina rozbiła moskiewskie pułki pod Orszą. Poza Polakami, to wielkie zwycięstwo pamiętają Litwini, Białorusini, którzy tak naprawdę tworzyli Litwę i Ukraińcy, którzy z nami szli jako Rzeczpospolita.

Ukraina nawet wybiła z tej okazji pamiątkową monetę.

Taka to była Rzeczpospolita, do której coraz częściej przyznają się i w Kijowie i w Mińsku. Dbajmy o naszą wspaniałą przeszłość i przyszłość!