O tym, że muzyka naszej młodości przez całe życie ma dla nas szczególne znaczenie właściwie nikogo nie trzeba przekonywać. Nasze osobiste doświadczenia w tej sprawie potwierdziły już badania naukowe, wskazujące, że szczególnie bliskie są dla nas te utwory, których słuchaliśmy w wieku dojrzewania i wczesnej dorosłości. Najnowsze doniesienia amerykańskich naukowców rzucają jednak na sprawę nowe światło. Okazuje się, że bliska jest nam także muzyka młodości naszych rodziców i... dziadków.

Badacze z Cornell University i University of California, Santa Cruz opisują na łamach czasopisma "Psychological Science" najnowsze wyniki swoich badań. W ich eksperymentach wzięło udział 62 studentów, których proszono o przesłuchanie dwóch czołowych utworów z listy Billboardu z lat 1955 - 2009. Uczestnicy wypełniali potem ankiety, w których odpowiadali na szereg pytań.

Autorów badań interesowało między innymi to, które piosenki pamiętali najlepiej, które przywoływały najbardziej żywe wspomnienia i wywoływały najsilniejsze emocje. Pytano o towarzyszące tej muzyce uczucia szczęścia, smutku czy nostalgii. Proszono też o wskazanie, czy uczestnicy pamiętają, że słuchali danego utworu sami, w towarzystwie przyjaciół czy z rodzicami.

Zgodnie z przewidywaniami, wyniki pokazały, że badani najlepiej pamiętają najnowsze piosenki i to z nimi wiążą się ich najsilniejsze emocje. Dane pokazały jednak przy okazji, że szczególne miejsce w ich pamięci mają też utwory z młodości ich rodziców i dziadków, to znaczy z wczesnych lat 80. i 60. XX wieku. Wygląda więc na to, że nasz gust muzyczny kształtuje nie tylko muzyka naszej wczesnej młodości, ale też muzyka ulubiona przez naszych rodziców, którą słyszymy jako dzieci. Takie tłumaczenie wyjaśnia przy okazji, skąd u współczesnych młodych ludzi zauważalnie wyższe zainteresowanie muzyką lat 60. To ta muzyka, którą po swoich rodzicach "dziedziczyli" ich rodzice i która też do pewnego stopnia towarzyszyła ich dzieciństwu.

Autorzy pracy zamierzają teraz rozszerzyć zakres swoich badań i proszą internautów o współpracę. Uruchamili internetowy sondaż dotyczący muzyki całego XX wieku i liczą na udział osób w różnym wieku. Eksperyment "A Century of Music" jest dostępny na stronie internetowej Carol Lynne Krumhansl z Cornell University.