Podczerwone światło pozwala rozpoznać nasze myśli - takie zaskakujące doniesienia prezentują naukowcy z Kanady. Ich eksperymenty pokazały, że można badać aktywność mózgu, analizując to, jak silnie pochłania on promieniowanie podczerwone.

Stopień pochłaniania zależy od ilości tlenu we krwi, która zwiększa się, jeśli dany rejon mózgu jest akurat czymś pilnie zajęty. U różnych osób aktywność mózgu rośnie lub maleje w zalezności od tego, czy patrzą na coś co lubią, lub nie. Badacze musieli najpierw rozpoznać te reakcje, prosząc ochotników, by określili w skali od 1 do pięciu, jak bardzo lubią jeden z ośmiu napójów. Potem z 80 procentową dokładnością byli w stanie ocenic, jaką decyzję o wyborze jednego z dwóch napojów podejmie każdy z badanych. Cóż, coraz mniej prywatności

w tym świecie, dawniej trzeba było nas śledzić, albo podsłuchiwać. teraz wystarczy podświetlić... na czerwono...

Z Bogdanem Zalewskim wybieramy na tyle tajnie, na ile się da.