Nie bij dzieci, nie dawaj im nawet klapsa - zdaniem naukowców z Uniwersytetów w Durham i w Berkeley - kary fizyczne sprawiają, że dzieci... głupieją. Badania pokazały, że zwykłe klapsy mogą obniżyć iloraz inteligencji dziecka nawet o 5 punktów.

Badania objęły szereg rodzin w Stanach Zjednoczonych, w których w latach 80-tych minionego stulecia kary cielesne były na porządku dziennym i takich, gdzie rodzice konsekwentnie ich nie używali. Mówimy przy tym o klapsach, nie o brutalnym biciu dzieci. U dzieci karconych fizycznie w wieku od 2 do 4 lat, po kilku latach zaobserwowano iloraz inteligencji przeciętnie o 5 punktów niższe od bezstresowych rówieśników, przy czym pod uwagę brano też inne czynniki, w tym status materialny rodziny, czy wykształcenie rodziców. Wyraźnie stres, lęk towarzyszący klapsom, przeszkadzał w pełnym rozwoju kory mózgowej. To już najwyższy czas, by rodzice wykorzystali potencjał własnego IQ i znaleźli sposób przekonania dziecka do własnych racji bez użycia środków przymusu bezpośredniego...

[dzwiek:6433.mp3:Z Mają Dutkiewicz i Michałem Kowalewskim podchodzimy do dzieci z należną im ostrożnością.]