Fotopułapka uchwyciła niedźwiedzia na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Zwierzę kuleje na lewą, tylną łapę, co, jak zauważyli przyrodnicy, którzy opublikowali nagranie w sieci, z pewnością utrudnia mu zdobywanie pokarmu. Niemniej, drapieżnik sobie radzi.

Babiogórski Park Narodowy opublikował na swojej stronie na Facebooku krótkie nagranie z fotopułapki, na którym widać kulejącego na lewą, tylną łapę niedźwiedzia. Nagranie pochodzi z 29 maja.

Do filmu dołączono informację, że choć dysfunkcja zapewne utrudnia drapieżnikowi zdobywanie pokarmu i przemieszczanie, to "niedźwiedź daje radę".

"Obserwacje zwierząt za pomocą fotopułapek w naturalnym środowisku dostarczają cennych informacji na temat występowania konkretnych gatunków, ich ekologii, biologii, liczebności oraz relacji socjalnych. Zarejestrowany przez fotopułapkę parku niedźwiedź kuleje na lewą, tylną łapę. Dysfunkcja wygląda na długotrwającą, zapewne utrudnia mu zdobywanie pokarmu i przemieszczanie, ale niedźwiedź daje radę" - napisano.

Przyrodnicy zwrócili uwagę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zarejestrowany osobnik to ten sam, który został sfilmowany w rejonie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2020 roku.

Niedźwiedź najpierw został nagrany w lipcu tegoż roku na obszarze Natura 2000 Ostoja Gorczańska, na wschód od parku. Na filmie widać młodego, lekko utykającego na lewą, tylną łapę drapieżnika. Z początkiem grudnia oko fotopułapki dostrzegło go już w Gorczańskim Parku Narodowym.

Niedźwiedź brunatny jest największym drapieżnikiem żyjącym w polskich lasach. W naszym kraju jest pod całkowitą ochroną. Zwierzę jest bardzo ostrożne i stara się unikać człowieka.

Co zrobić, jeśli spotkasz niedźwiedzia?

Co zrobić, gdy się spotka niedźwiedzia? Najważniejsze to zachować spokój, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie uciekać, nie krzyczeć; należy się odwrócić i wolno odejść.

W żadnym wypadku nie należy zbliżać się do niedźwiedzia. Nie wolno próbować go przestraszyć. Przy bezpośrednim spotkaniu, jeżeli damy szansę niedźwiedziowi, ten wycofa się z drogi i zaszyje w najbliższych zaroślach.

Co ważne, jeśli dojdzie do spotkania z niedźwiedziem, nie należy uciekać. W takiej sytuacji zwierzę może potraktować człowieka jak zdobycz. Co więcej - szanse na ucieczkę są niewielkie, wszak niedźwiedź potrafi biec z prędkością 50 km/h...