To szansa, by przyczynić się do rozwoju kryminalistyki. Uniwersytet Wrocławski szuka chętnych do wzięcia udziału w badaniach dotyczących długości rozkładu włosów. Od każdej z osób, która się zakwalifikuje, zostanie pobranych około 20 włosów. Wyniki tych badań mogą być szczególnie ważne w sprawach "zaginięć bez śladu" - podkreśla doktorantka uczelni Katarzyna Palacz.

Badacze chcą poszerzyć zakres posiadanych informacji, a będzie to możliwe dzięki włosom. W momencie, kiedy nie mamy znalezionego ciała, ale na przykład możemy podejrzewać, że w jakimś miejscu w lesie doszło do jakiejś szarpaniny i te włosy zostały wyrwane. Na podstawie tych włosów, chcemy, żebyśmy mogli oszacować, kiedy to zostało zrobione. A nie tylko, żebyśmy mogli znaleźć DNA tej osoby, czy wiedzieć, jakie leki czy używki spożywała - mówi Katarzyna Palacz, doktorantka Wydziału Nauk Biologicznych z Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sprawdzane będzie jak na włosy wpływa gleba, a jak woda. Będziemy sprawdzać, jak grzyby, które są właśnie w wodach i w glebach oddziałują na te włosy i czy na przykład preferują dany kolor włosów. Czy są jakieś zależności pomiędzy tym a kolorem, czy na przykład płcią dawcy? - pyta.

We włosach mamy dwa barwniki. Barwnik czerwony i on jest w największym stężeniu we włosach rudych. I barwnik ciemny, który jest najbardziej strzeżony we włosach ciemnych. W blond po prostu stężenie barwników jest mniejsze niż w pozostałych. I właśnie w ramach mojej pracy magisterskiej zauważyliśmy, że włosy jasne i rude, szybciej i w znacznie mocniejszym zakresie się rozkładają niż włosy ciemne. Później udało mi się na doktoracie ten projekt rozszerzyć i będziemy po prostu badać już więcej czynników - podkreśla Palacz.

Badania wykonywane w ramach projektu:

  • kwestionariusze ankiet kwalifikujące do badania;
  • pobranie włosów przy pomocy pęsety z okolicy potylicznej głowy;
  • analiza mikroskopowa włosów z uwzględnieniem czasu powstawania zmian degradacyjnych;
  • analiza mykologiczna zmian degradacyjnych włosów.

Badania będą wykonywane w wyspecjalizowanych pracowniach Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

Kto może wziąć udział w badaniu?

W badaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, spełniające kilka poniższych warunków wymienionych przez uczelnię:

  • bez zdiagnozowanych chorób przewlekłych;
  • nieprzyjmujące leków na stałe;
  • niepalące i niestosujące używek oraz leków co najmniej 3 miesięcy przed uczestnictwem w badaniu;
  • o włosach naturalnych, niefarbowanych oraz niedotkniętych zabiegami fryzjerskimi ingerującymi w strukturę włosa (np. keratynowe prostowanie, botoks, Olaplex) przez co najmniej 3 miesięcy przed przystąpieniem do badania.

Informacje o badaniu

Jak przebiega badanie? "Badanie składa się z jednej, wcześniej umówionej telefonicznie lub drogą mailową, wizyty. Każdy uczestnik zostanie poproszony o podpisanie stosownych zgód oraz formularzy niezbędnych do pobrania materiału biologicznego (tj. zgoda na udział w badaniu, formularz informacyjny dla uczestników badania, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)" - czytamy na stronie internetowej dotyczącej badania.

Uniwersytet podał, że "dawcy przy pomocy pęsety pobrane zostanie około 15-20 włosów z korzeniami". "Włosy zostaną spakowane do papierowych kopert i przekazane do dalszych analiz. Udział w projekcie jest w pełni anonimowy, a uczestnik może wycofać się w każdym momencie badania" - informuje UW.

Pobranie materiału biologicznego trwa około 15 minut. Badania będą się odbywały w budynku Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 65.

Jak przypominają organizatorzy badania, aby umówić termin wizyty należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie, zakwalifikowane do badania osoby będą mogły się umówić na wizytę telefonicznie lub drogą mailową. Oto formularz zgłoszeniowy.