Radni miasta Szczecina przygotowali projekt uchwały ograniczającej sprzedaż alkoholu po godzinie 22. Z taką propozycją wyszli radni z Koalicji Samorządowej. Jak wskazują, zgodnie z rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zmniejszenie dostępności alkoholu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania alkoholizmowi i niebezpiecznemu spożywaniu alkoholu. Projekt uchwały został złożony w Radzie Miasta 26 września, radni zajmą się nim podczas posiedzenia zaplanowanego na 18 października.

Radni Miasta Szczecina są zaniepokojeni wzrostem spożycia alkoholu w miejscach publicznych, zwłaszcza przez osoby do 34. roku życia.

Władze miasta powinny podjąć radykalne działania ograniczające sprzedaż alkoholu po godzinie 22:00 poza lokalami gastronomicznymi - mówił Michał Wilkocki, doradca prezydenta Szczecina ds. polityki miejskiej.

Sprzedaż alkoholu miałaby zostać ograniczona w godzinach 22-6 rano. Zakaz nie obejmowałby lokali gastronomicznych.

Radni Piotra Krzystka, prezydenta Szczecina, tłumaczą swoją inicjatywę tym, że napływa do nich coraz więcej sygnałów o interwencjach policji i straży miejskiej spowodowanych zakłócaniem porządku przez osoby nietrzeźwe.

Do największej liczby incydentów dochodzi na nadodrzańskich bulwarach, deptaku Bogusława i w okolicach ul. Krzywoustego.   

Na wczorajszej komisji zostały przedstawione statystyki służb, dotyczące interwencji od początku maja do połowy września bieżącego roku. W znacznej większości były to przypadki znacznego upojenia alkoholowego, które dotyczyły osób niepełnoletnich.

Za zakazem sprzedaży alkoholu opowiadają się też radni z innych opcji politycznych.