​Nie tylko cieszą oko, ale także zapewniają bioróżnorodność, są stołówką dla owadów i zapobiegają wysychaniu gleby. Miejskie łąki kwietne można właśnie podziwiać w pełnym rozkwicie. Spośród posianych dwa lata temu roślin, dominować zaczęły te wieloletnie.

W Szczecinie jest coraz więcej łąk kwietnych. Jedna z nich znajduje się przy Jeziorku Słonecznym na Gumieńcach. Została wysiana jesienią 2020 r. na ponad 11 tys. metrów kwadratowych. W tym roku rozkwitła już po raz drugi

W pierwszym roku mogliśmy podziwiać przede wszystkim rośliny jednoroczne, obecnie ustępujące już miejsca tym wieloletnim, które docelowo mają stanowić podstawę łąki. Te z kolei w pełni prezentują się zazwyczaj po dwóch - trzech latach od wysiania, choć wiele zależy od warunków atmosferycznych, przede wszystkim opadów - tłumaczy Karol Podyma z firmy Łąki Kwietne, zakładającej tę łąkę. 

Obecnie na zielonym terenie wzdłuż ulicy Derdowskiego dominuje niebieski żmijowiec zwyczajny, co cieszy, bo jest on bardzo pożyteczny dla owadów zapylających i jednocześnie bardzo efektowny. Inne kwitnące właśnie kwiaty to m.in.: lepnica rozdęta, złocień właściwy, chaber bławatek, kąkol polny, goździk kropkowany, szałwia oraz maki. Wszystko to gatunki rodzime. Intensywne kwitnienie zaczyna powoli rumianek żółty, zaraz po nim pojawi się marchew dzika. Natomiast w połowie sierpnia czeka nas koszenie, żeby rośliny mogły spokojnie przezimować. Takie koszenie odbywa się tylko raz w roku - wylicza Karol Podyma. 

O zaletach łąk kwietnych przypomina Ogrodnik Miasta. Łąka kwietna jest stołówką dla dziesiątek gatunków owadów zapylających, a przetrwanie zapylaczy, coraz silniej rugowanych ze środowiska, jest kluczową kwestią dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Łąki kwietne zabezpieczają glebę przed wysychaniem wielokrotnie skuteczniej od trawnika. Oznacza to, że poprawiają mikroklimat w mieście, poprawiając nasz komfort życia wyjaśnia Marta Safader-Domańska.

Jak podkreśłiła koszenie tych łąk tylko raz w roku jest związane ze ograniczeniem zużycia energii. Łąki kwietne sprzyjają alergikom, ze względu na ograniczanie zapylenia powietrza powstającego podczas koszenia przesuszonych trawników. Wreszcie: łąki są pełne kwiatów cieszących oko przez cały sezon. Zakładanie i utrzymanie rabat i kwietników wiąże się z nieustającym nakładem pracy ludzkiej, energii z kopalin, nawozów. Łąka kwietna jest najbardziej ekologicznym i najtańszym sposobem na wprowadzenie do miasta barwnej różnorodności naturywyjaśnia Marta Safader-Domańska.  

Ze względu na wszystkie te korzyści, projektowane obecnie miejskie inwestycje coraz częściej uwzględniają zakładanie łąk kwietnych, jako alternatywy wobec tradycyjnych trawników. Są one planowane  w pasach drogowych, przy placówkach oświatowych oraz na terenach zielonych.