Tylko do końca września trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową. Na laureatów czekają nagrody finansowe w wysokości 70 tysięcy zł.

Młodzi ludzie są przyszłością Szczecina. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego chcemy ich docenić i zmotywować do kolejnych działań, ale też czerpać z ich wiedzy i pomysłów dla dobra naszego miasta - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Nabór wniosków  w ramach konkursu potrwa do końca września br.

Szanse na zdobycie nagrody mają prace, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym lub poprzednim roku akademickim. Brane pod uwagę będą jedynie prace z oceną lepszą niż dobra.

Nagrody zostaną przyznane w czterech dziedzinach: nauki ścisłe i przyrodnicze; nauki humanistyczno-społeczne; nauki inżynieryjno-techniczne; nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

W wyborze najlepszych prac wspierać będzie powołana przez Prezydenta Miasta Kapituła Nagród, która przyjrzy się wszystkim zgłoszeniom i oceni je w każdej z dziedzin.

Jakie prace mogą zostać złożone?

Na konkurs mogą zostać zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:

  • zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim; 
  • dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych; 
  • pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac; 
  • zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry; 
  • walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy; 
  • niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z ich wdrożenia; 
  • są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego (w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych); 
  • w przypadku prac o charakterze architektonicznym, dotyczą ważnych zagadnień z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.

Wnioski można składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście - w Urzędzie Miasta Szczecin.

Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostaną ogłoszone w październiku.