Prawie 900 gmin w kraju otrzyma dla mieszkańców węgiel pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej. Do końca roku PGG planuje dostarczyć samorządom około 500 tysięcy ton węgla, który będzie sprzedawany po preferencyjnych cenach.

Dostarczyliśmy już ponad 150 tys. ton węgla do 500 gmin, a do końca roku będzie to łącznie ok. 500 tys. ton węgla - zadeklarował wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. sprzedaży Adam Gorszanów podczas wspólnej z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem konferencji prasowej w składzie węgla przy kopalni Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach. Węgiel fizycznie jest, jest do dyspozycji. Wyzwaniem jest logistyka i organizacja sprzedaży, ale pracujemy pełną parą - zapewnił. Podkreślał, że załadunek węgla prowadzony jest także w soboty. W dostawy zaangażowanych jest ponad 70 kwalifikowanych dostawców węgla z PGG.

Węgla w zupełności wystarczy. Obecnie, po realizacji rządowego programu dotyczącego importu, zapotrzebowanie na węgiel opałowy jest w 100 proc. zapewnione, nawet z pewną górką - powiedział wiceprezes PGG.

Najtańszy węgiel dla mieszkańców mają Mysłowice. Tam zainteresowani płacą za tonę węgla 1500 złotych. To najniższa cena w całym kraju - wynika m.in. z tego, że gmina nie ponosi kosztów związanych z transportem i węgiel, po wpłaceniu pieniędzy w urzędzie miasta, można odbierać bezpośrednio z mysłowickiej kopalni, która należy do PGG. Do tej pory specjalne wnioski w sprawie takiego zakupu węgla złożyło tam około 200 osób. Już rozpatrzono około 50.

W sumie w Śląskiem do akcji sprzedawania węgla po preferencyjnych cenach mieszkańcom przystąpiło około 150 samorządów. W 120 gminach węgiel już jest.

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, gminy, spółki gminne i związki gminne zakłada, że mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Gmina może sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Sprzedawcom tego węgla przysługują rekompensaty, których maksymalny limit na 2023 r. ustalono na 4,9 mld zł.


Opracowanie: