Radni miasta jednomyślnie przyjęli uchwałę dotyczącą Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Do wydania będzie 9,4 mln zł.

Kolejny raz mieszkańcy Rzeszowa mogą zdecydować na co wydać pieniądze z budżetu obywatelskiego. Tym razem do podziału jest 9,4 mln zł, co stanowi 0,52 proc. wydatków miasta z ubiegłego roku. Stąd kwota nowego budżetu obywatelskiego jest wyższa od tegorocznego o 400 tys. zł.

W RBO są trzy grupy zadań. Do pierwszej zgłaszane są projekty ogólnomiejskie. Do tej pory dotyczyły budowy, modernizacji lub remontu infrastruktury drogowej. Tak jak w poprzednim roku, zostanie zrealizowana tylko jedna inwestycja, która zdobędzie najwięcej głosów. Jej wartość nie może przekroczyć kwoty 2 mln zł.

Kategoria druga, to projekty osiedlowe. Do wykorzystania będzie 6,4 mln zł, czyli o 400 tys. więcej niż obecnie. Limit na jedną inwestycję wynosi 400 tys. zł.

Na trzecią kategorię, czyli projekty kulturalne, sportowe i edukacyjne przewidziano 1 mln. Wartość jednego nie może przekroczyć 50 tys. zł. Radny proprezydenckiego klubu Rozwój Rzeszowa Bogusław Sak, uważa jednak, że to za mało. Rozumiem ciężki czas. Mam nadzieję, że w przyszłości, w kolejnym roku, rada i prezydent rozważą zwiększenie tej kwoty - powiedział Sak, a następnie zagłosował za przyjęciem RBO na przyszły rok. Tak jak 23 pozostałych radnych.

Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty od 4 lipca do 21 lipca br. Weryfikacja wniosków potrwa od 24 lipca do 18 sierpnia. 21 sierpnia zostanie opublikowana lista projektów dopuszczonych do głosowania. Skargi będą przyjmowane do 28 sierpnia.

Głosowanie rozpocznie się 8 września i potrwa do 8 października. Wyniki zostaną ogłoszone 13 października.