Popularyzacja wiedzy o chrząszczach i ich znaczeniu dla ekosystemu to najważniejszy cel projektu edukacyjno-badawczego, który będzie realizowany w Wielkopolskim Parku Narodowym. Mogą się w niego zaangażować wszyscy odwiedzający park.

Projekt edukacyjny "Chrząszcz brzmi w trzcinie nie bez przyczyny" realizują wspólnie Wielkopolski Park Narodowy, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Z myślą o odwiedzających park narodowy opracowany został przewodnik terenowy z radami, jak rozpoznać poszczególne gatunki chrząszczy oraz wskazówkami przydatnymi w ich obserwacji i ochronie ich siedlisk.

Dzięki notatkom, które będzie można prowadzić w przewodniku, a następnie wysyłać do Parku drogą e-mailową zgłoszenia ze zdjęciem i lokalizacją chrząszczy, nasi goście zostaną włączeni w proces badawczy - tłumaczy dr Rafał Kruczewski z Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W ramach projektu powstał film i wydany został kalendarz na rok 2023 ze zdjęciami i opisami wybranych gatunków chrząszczy, żyjących w Wielkopolskim Parku Narodowym. Powstała też gra terenowa. Dla dzieci są puzzle i terenowe memory o tematyce entomologicznej, które będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych.

Jak podkreślają naukowcy celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli owadów w przyrodzie oraz znaczenia parków narodowych w ochronie najcenniejszych elementów różnorodności biologicznej. Wielkopolski Park Narodowy należał do tej pory do jednego ze słabiej rozpoznanych entomologicznie. Chrząszcze nie były tu wyjątkiem, mimo bliskości dwóch dużych Uniwersytetów, którym tematyka biologiczna nie jest ani obca, ani obojętna. Aby wypełnić tą lukę poznawczą, od kilku lat prowadzone są intensywne badania nad chrząszczami Parku - mówi dr hab. inż. Paweł Sienkiewicz z Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Aby skutecznie podejmować działania, chroniące różnorodność biologiczną kluczowe jest zaangażowanie społeczności lokalnych - podkreślił.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.