Dwie lubelskie placówki należące do Uniwersytetu Medycznego obliczają koszty i wydatki. Wniosek jest jeden - bez dodatkowych środków trudno będzie utrzymać sytuację finansową placówek na obecnym poziomie.

Koszty funkcjonowania szpitali, co nie jest tajemnicą i zaskoczeniem, są wyższe, niż zakładano. W największym lubelskim Szpitalu Klinicznym nr 4, koszt podwyżek pensji się równoważy, ale inne koszty, jak wszędzie, rosną.

Jak mówi rzeczniczka szpitala, Alina Pospichil, tylko zwiększenie kontraktu uchroni szpital przed pogorszeniem się jego sytuacji finansowej w stosunku do dotychczasowego poziomu.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie łączna wartość podwyżek wynikających z obowiązująca od 1 lipca nowelizacji ustawy wynosi ok. 24 miliony złotych za pierwszych 6 miesięcy (od lipca do grudnia 2022 roku). Wielkość kontraktu z NFZ i wzrost średniego punktu wyceny za procedurę medyczną, pozwala zrównoważyć powyższy wzrost wynagrodzeń pracowników. Warunkiem niepogorszenia kondycji finansowej szpitala jest zwiększenie kontraktu z NFZ i jego maksymalne rozliczenie zarówno w ramach ryczałtu, jak i jego pozostałej części.

Inne szpitale w jeszcze gorszej sytuacji

Według wstępnych wyliczeń Szpitala Klinicznego nr 1 - wzrost kontraktu nie zrekompensuje podwyżek.

Według szacunków szpitala, łączna wysokość dodatkowych kosztów związanych z podwyżką wynagrodzeń pracowników od 1 lipca 2022 roku wynosi około 3, 37 mln zł miesięcznie. Na podstawie wartości wynikających z podpisanych aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ, szpital prognozuje, że miesięczna kwota dodatkowych środków finansowych wynikających ze wzrostu poziomu finansowania świadczeń wynosi około 3, 1 mln zł miesięcznie.

Brakująca kwota zapewniająca sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników szpitala od 1 lipca 2022 roku wynosi około 267 tys. zł miesięcznie - mówi rzeczniczka szpitala Anna Guzowska. A to nie uwzględnia rosnących kosztów, które stanowią kolejne setki tysięcy złotych - dodaje.

Szpital czeka na rozwiązania systemowe, które ułatwiłyby funkcjonowanie placówki.