Ostatni dzwonek dla organizacji pozarządowych, które chcą wziąć udział w dwóch konkursach, ogłoszonych w Łodzi na zajęcia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne lub kluby sportowe mają czas na zgłoszenia do czwartku (28 września).

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi prowadzi dwa konkursy dla organizacji pozarządowych, które w tym roku poprowadzą zajęcia i warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne lub kluby sportowe mogą zgłaszać swoje oferty jeszcze tylko do 28 września.   

Organizacja pozarządowa, która wygra pierwszy z konkursów, będzie miała za zadanie przygotować program zapobiegający i przeciwdziałający krzywdzeniu dzieci. Cel jest prosty - chodzi o to, by promować pozytywne relacje najmłodszych z rodzicami.

Dorośli podczas warsztatów i konsultacji dowiedzą się, jak wspierać swoje pociechy w trudnych sytuacjach i w jaki sposób chronić je przed potencjalnymi zagrożeniami. Z kolei dzieci nauczą się, jak postępować, gdy grozi im coś niedobrego ze strony dorosłych. Organizacja, która wygra ten konkurs, na realizację programu może otrzymać 15 tys. złotych.  

Chcemy wspierać najmłodszych. Wiemy, że rzeczywistość może być dla nich trudna i w kryzysowych sytuacjach potrzebują przede wszystkim wsparcia najbliższego otoczenia — rodziców i nauczycieli - mówi wiceprezydent Łodzi - Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Poprzez wzmacnianie kompetencji dorosłych, możemy uchronić dzieci przed wieloma zagrożeniami.

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży - to podstawowy cel drugiego z konkursów prowadzonych przez Wydział Edukacji. Podczas zajęć i warsztatów wzmacniających pozytywne zachowania i reakcje - np. w kontaktach z rówieśnikami lub kolegami z klasy - wybrana organizacja pozarządowa będzie pracować z młodymi łodzianami, którym grozi wykluczenie społeczne.

Wsparciem objęte zostaną też kluby młodzieżowe i inicjatywy społeczne organizowane przez samą młodzież. Na realizację tego programu organizacja pozarządowa może pozyskać w sumie 112 tys. złotych.   

Specjaliści pomogą tym dzieciom, które czasami nie mogą się odnaleźć w szkolnej czy rówieśniczej sytuacji. Wierzymy, że ciężką pracą i empatią można osiągnąć wspaniałe rezultaty, co niejednokrotnie udowadniały organizacje pozarządowe, z którymi współpracowaliśmy - podkreśla wiceprezydent Moskwa-Wodnicka. Ich wkład w wychowanie i edukację najmłodszych jest niezwykły. Takie zajęcia dają młodzieży szansę na rozwijanie talentów i odkrywanie siebie, a co za tym idzie - budowanie lepszej przyszłości.

Magistrat zachęca wszystkie organizacje, które działają na rzecz dzieci i młodzieży oraz szeroko rozumianego wspierania ich - zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, trudnych, stresujących - do tego, żeby zgłaszały swoje oferty w konkursach. Przystąpić mogą do nich też te fundacje czy stowarzyszenia, które od lat pracują z młodymi ludźmi, ale jeszcze nie mają doświadczenia w konkursach grantowych - mówi wicedyrektor Wydziału Edukacji - Elżbieta Płaszczyk. Ta współpraca jest dla nas bardzo cenna.

Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne lub kluby sportowe mogą zgłaszać swoje oferty do 28 września. Zajęcia dla najmłodszych łodzian, ich rodziców i nauczycieli będą prowadzone od października do końca grudnia.

Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie internetowej: lodz.pl/decydujemy w zakładce NGO.