Kolekcja "Cracoviana" ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej zostanie wkrótce publicznie udostępniona - poinformowała uczelnia. W zbiorze 1400 książek są cenne pozycje dotyczące dziejów Krakowa, polityki miasta oraz życia codziennego i zwyczajów mieszkańców w XIX i na początku XX w.

W Bibliotece Politechniki Krakowskiej trwają prace nad udostępnieniem szczegółowych informacji o historycznych zbiorach dotyczących Krakowa. Krakowska uczelnia przygotowuje się też do udostępnienia kopii cyfrowych wybranych książek, spośród 1400 należących do kolekcji. Dotąd były one niedostępne w internecie.

Dyrektor biblioteki Marek Górski zaznacza, że kolekcja "Cracoviana" jest bardzo wartościowa pod względem historycznym - najstarszy dokument pochodzi z roku 1745, a zasięg chronologiczny pozostałych obejmuje lata 1816-1945. Cenne zbiory mogą stanowić warsztat badań historyczno-literackich, a upublicznienie informacji o nich, a także digitalizacja i udostępnienie wybranych pozycji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej otworzy niczym nieograniczony dostęp do nich dla odbiorców na całym świecie. Szerszy dostęp do kolekcji to szansa na popularyzację wiedzy o historii Krakowa i Małopolski - podkreślił Marek Górski.

Biblioteka udostępni szczegółowe informacje o tym, co zawierają zbiory tworzące tzw. Kolekcję Cracoviana, a także udostępni cyfrowe kopie wybranych pozycji. Całość kolekcji zostanie spisana, a następnie ponownie - zgodnie z aktualnymi zasadami - wpisana do inwentarzy i katalogów bibliotecznych. Ma to umożliwić udostępnienie informacji o poszczególnych książkach nie tylko w katalogach lokalnych, ale również ogólnopolskich NUKAT i KaRo oraz światowym WordCat.

Jesteśmy przekonani, że dzięki udostępnieniu kolekcji "Cracoviana" wiedza o dziedzictwie artystycznym, społecznym i kulturowym Krakowa z XIX i początków XX wieku zyska nowe przestrzenie do zgłębiania, i to nie tylko przez naukowców, historyków czy instytucje dbające o krakowskie dziedzictwo, ale i nas wszystkich - fanów miasta - uważa rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

Szerokie udostępnienie kolekcji będzie możliwe dzięki pozyskaniu przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej finansowania prac w ramach ministerialnego programu "Społeczna odpowiedzialność nauki". Projekt o wartości blisko ćwierć miliona złotych jest realizowany przez zespół wykwalifikowanych bibliotekarzy i pracowników Biblioteki PK, prace zakończą się jesienią tego roku.