Fiasko prac zespołu ds. społecznego wariantu drogi ekspersowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Samorządowcy wciąż nie mogą dojść do porozumienia i wybrać jednego, wspólnego korytarza nowej drogi.

Prace zespołu toczą się od maja. Uczestniczący w nich przedstawiciele samorządów są świadomi, że budowa drogi ekspresowej między Krakowem a Myślenicami jest konieczna, ale nikt nie chce jej na terenie swojej gminy.

Udało się wypracować dwie najpoważniejsze koncepcje: jedna łączy Skawinę z Myślenicami, druga Myślenice z Wieliczką - mówi przewodniczący zespołu wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk.

Jeżeli samorządy nie dojdą do porozumienia, możliwe że Kraków wyśle swoją własną koncepcję do GDDKiA, pokrywającą się z zaproponowanym wcześniej 6 wariantem tej trasy.

Wpływ na brak porozumienia mogą też mieć zbliżające się wybory samorządowe. Włodarze gmin nie chcą ryzykować spadkiem poparcia wśród mieszkańców.

Obecnie proponowane przebiegi "zakopianki" opracowane przez zespół zadaniowy:

  • wariant wschodni - rozpoczynający się w węźle autostrady A4 Kraków Bieżanów, omijający od wschodu obszary chronione kopalni soli w Wieliczce, prowadzący przez gminy: Wieliczka, Biskupice, Dobczyce, Siepraw, Myślenice po wschodniej stronie Miasta Myślenice do istniejącej drogi S7 w okolicy miejscowości Stróża,
  • wariant zachodni - rozpoczynający się w węźle autostradowym Kraków Kryspinów, prowadzący przez gminy Liszki, Skawina, Sułkowice, Myślenice po zachodniej stronie Myślenic do istniejącego zakończenia drogi ekspresowej S7 w miejscowości Stróża.

Przedstawione warianty chcemy poddać dalszej dyskusji - mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Ten pierwszy jest modyfikacją wariantu szóstego przedstawionego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - dodaje.

 


Opracowanie: