Do końca maja organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i krakowianie mogą składać wnioski o budowę nowych parkingów.

Jednym z głównych problemów mieszkańców Krakowa jest brak wystarczającej liczby  miejsc postojowych, co często prowadzi do konfliktów. Miejski program zakłada 80-procentowe dofinansowanie ze środków miejskich, lokalnych inicjatyw mieszkańców, którzy chcieliby budowy parkingów na terenach będących własnością gminy albo Skarbu Państwa zarządzanych przez miejskie jednostki.

Jak wygląda procedura?

Wnioski mieszkańcy mogą składać sami np. członkowie wspólnoty mieszkaniowej (co najmniej 5 osób) lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Mogą to też zrobić  wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i przedsiębiorcy.

Wnioskodawcy wnoszą wkład własny: minimum 20 proc. wartości inwestycji. Może to być:  wkład finansowy albo rzeczowy w postaci przekazanie nieruchomości na rzecz miasta pod budowę parkingu. Wniosek będzie podlegał ocenie komisji. Następnie trafi do odpowiedniej rady dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję co do dalszej realizacji.

Następnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa zleci przygotowanie koncepcji, która określi szacunkowy koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą. Po jej zawarciu i zabezpieczeniu środków ZDMK zleci przetarg na dokumentację, a w dalszej kolejności na roboty w terenie.

Priorytetem objęte będą wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy -  będzie to część miejskiego wkładu.