Najwyższa Rada Wojskowa, która rządzi Egiptem od ustąpienia prezydenta Hosniego Mubaraka 11 lutego, poinformowała, że wybory prezydenckie odbędą się jeszcze w 2011 roku. Zostaną one prawdopodobnie zorganizowane miesiąc albo dwa po wyborach parlamentarnych planowanych na wrzesień.

Rada ogłosiła też tymczasową konstytucję, zgodnie z którą to wojskowi będą sprawować władzę do czasu wyłonienia nowego szefa państwa. Tymczasowa konstytucja, składająca się z 26 artykułów, zawiera zmiany zaaprobowane w referendum 19 marca, a także elementy pochodzące z ustawy z czasów Mubaraka.

Egipska Rada poinformowała także, że do konstytucji przywrócony został artykuł, według którego zasady szariatu, czyli muzułmańskiego prawa, mają pozostać "głównym źródłem" egipskiego prawodawstwa. Artykuł tej treści został zawieszony po rezygnacji Mubaraka i przejęciu władzy przez Najwyższą Radę Wojskową.

Tekst potwierdza również, że Egipt jest krajem demokratycznym, opartym na zasadzie obywatelstwa. Znalazł się tam także zapis, że islam ma status religii państwowej, ale partie polityczne nie mogą powstawać na zasadzie przynależności wyznaniowej.

W referendum przeprowadzonym 19 marca Egipcjanie zaakceptowali nowelizację konstytucji, umożliwiającą szybkie przeprowadzenie wyborów.