Podczas południowego spotkania z wiernymi w niedzielę w Watykanie Benedykt XVI modlił się o spokój i pokojowe rozwiązanie kryzysu w Egipcie.

Zwracając się po włosku po modlitwie Anioł Pański papież powiedział: W tych dniach z uwagą śledzę delikatną sytuację drogiego narodu egipskiego.

Proszę Boga, aby ziemia ta, błogosławiona przez obecność Świętej Rodziny, odnalazła spokój i pokojową koegzystencję dzięki zbiorowemu zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego - dodał Benedykt XVI, który po raz pierwszy wypowiedział się na temat wydarzeń w tym kraju.