FOTO: Panika po eksplozji w Oslo

    • Dodano: 22.07.2011 (18:47)
    • Dodano: 22.07.2011 (18:47)
    • Dodano: 22.07.2011 (18:47)
    • Dodano: 22.07.2011 (18:47)
Radio Muzyka Fakty