Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" poparła kandydaturę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta. Stanowisko to poparło 50 członków Komisji, 6 wstrzymało się od głosu.

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" uważa, że wybór pana Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Polski daje największą gwarancję kontynuacji programu Solidarnej Polski realizowanego przez Lecha Kaczyńskiego - napisali w przyjętym stanowisku członkowie Komisji.

Potrzebujemy prezydenta, który oprócz godnego reprezentowania Rzeczpospolitej i jej interesów na forum międzynarodowym, będzie sojusznikiem pracowników, ludzi prostych i tych najsłabszych - napisali członkowie KK "S". Podkreślają też, że dziś wolna Polska zasługuje na prezydenta wiernego wartościom i ideałom Sierpnia.