W Unii Europejskiej weszły w życie sankcje wykluczające niektóre rosyjskie banki z systemu SWIFT - poinformowała Rada. Objęły one banki: Otkrytije, Nowikom, PSB, Bank Rossija, Sowkom, VEB i VTB. Będą one miały 10 dni na dokończenie otwartych w SWIFT operacji.

Jak poinformowano, zakaz wejdzie w życie dziesiątego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE i będzie miał również zastosowanie do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Rosji, których prawa własności należą bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 proc. do wyżej wymienionych banków. 

UE postanowiła w szczególności zakazać inwestowania, udziału lub innego wkładu w przyszłe projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich. 

Zakaz dotyczy też "sprzedawania, dostarczania, przekazywania lub eksportowania banknotów denominowanych w euro do Rosji lub jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji, w tym rządowi i Centralnemu Bankowi Rosji, lub do użytku w Rosji". 

Unia Europejska potępia niesprowokowaną i nieuzasadnioną militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i domaga się natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych przez Rosję, bezwarunkowego wycofania wszelkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy, suwerenności i niezależności w jej granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Jak wcześniej informowała agencja Reutera, na listę wykluczonych z systemu SWIFT instytucji nie zostały natomiast wpisane Sberbank - największy rosyjski bank - ani Gazprombank, ponieważ za ich pośrednictwem dokonywane są płatności za rosyjską ropę i gaz. Kraje członkowskie UE nadal kupują te zasoby mimo ataku Rosji na Ukrainę.

Czym jest system SWIFT?

SWIFT, czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication to założone blisko 50 lat temu Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. To także nazwa międzynarodowego systemu, który pozwala komunikować się instytucjom finansowym z całego świata.

Tysiące banków i innych instytucji finansowych, a także indywidualnych klientów każdego dnia przy użyciu SWIFT dokonują milionów transakcji.

Odcięcie Rosji od systemu SWIFT może spowodować wielkie komplikacje w prowadzeniu transakcji finansowych przez rosyjskie banki i inne instytucje finansowe. W efekcie ogromne kłopoty mogą dotknąć także rosyjskich klientów indywidualnych.

W listopadzie 2018 roku na wniosek Waszyngtonu irański bank centralny, a także inne instytucje zostały odcięte od światowego systemu SWIFT. Efekty były bolesne dla Iranu, który poniósł gigantyczne straty finansowe.