Połowa ośrodków wypoczynkowych - skontrolowanych przed wakacjami przez warmińsko-mazurski sanepid - nie była gotowa do przyjęcia dzieci. Winne są przede wszystkim remonty prowadzone w placówkach, ale także i uchybienia takie jak np. brudne materace.

Kontrolom poddano głównie obiekty stale świadczące usługi hotelarskie, w których już wcześniej organizowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Jak wykazują statystyki, to właśnie w nich organizowanych jest najwięcej turnusów wypoczynkowych dla najmłodszych. W 2013 roku na 1105 wszystkich turnusów zarejestrowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego - prawie połowa (482) odbyła się właśnie w całorocznych obiektach hotelarskich.

Na 63 skontrolowane ośrodki z Warmii i Mazur tylko 33 były gotowe na przyjazd dzieci. Jakie były zastrzeżenia? Chodziło przede wszystkim o trwające remonty, które uniemożliwiały przyjazd kolonistów. Były jednak również braki w wyposażeniu pokoi, łazienek czy brudne materace. Pracownicy sanepidu sprawdzają teraz, czy usterki i uchybienia zostały usunięte.

25 zarządców obiektów nieprzygotowanych do sezonu letniego zadeklarowało, że do końca czerwca 2014 roku zakończą prace budowlane i usuną wszelkie usterki. Cztery obiekty będą gotowe na przyjęcie wypoczywających w lipcu. W jednym przypadku w ogóle nie podano terminu zakończenia prac, ponieważ osoba odpowiedzialna za stan budynków nie miała informacji o planowanych w tym ośrodku wakacji dla dzieci.

Każda osoba może poprosić sanepid o skontrolowanie ośrodka, w którym wypoczywają dzieci. Zazwyczaj z takim pytaniem zwracają się rodzice, jednak może to być również przypadkowa osoba, opiekun kolonijny czy ratownik wodny. TUTAJ znajduje się wykaz wszystkich Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. A TUTAJ lista powiatowych oddziałów sanepidu w całej Polsce.