27 listopada 1895 roku Alfred Nobel złożył podpis na swoim testamencie. Testamencie, który stał się sensacją na skalę światową. Szwedzki wynalazca i bogacz spadkobiercom pozostawił nikłą część swojego majątku. Fortunę przeznaczył na ufundowanie nagród w takich dziedzinach jak fizyka, chemia, medycyna, literatura i za wysiłek pokładany w pokój. Nagrody Nobla są wręczane od 1901 roku.

Czy wiesz, że:

  • między 1901 a 2019 rokiem nagroda Nobla była przyznawana 597 razy
  • uhonorowanych zostało 923 laureatów oraz 27 organizacji
  • były lata, gdy nagrody Nobla nie przyznawano. Były to lata wojen I i II światowej
  • najmłodszą laureatką jest Malala Yousafzai, która dostała Pokojową Nagrodę Nobla w 2014 roku. Miała wtedy 17 lat
  • najstarszym laureatem był John B. Goodenough, który dostał nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2019 roku w wieku 97 lat
  • wśród laureatów nagrody Nobla są (zaledwie) 54 kobiety, w tym Polki: Maria Skłodowska-Curie, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk
  • dwie osoby odmówiły przyjęcia nagrody Nobla. W 1964 roku był to pisarz Jean-Paul Sartre, a w 1973 roku jeden z negocjatorów pokoju po wojnie amerykańsko-wietnamskiej Le Duc Tho
  • czterech laureatów zostało zmuszonych przez władze swojego kraju do odmowy przyjęcia nagrody Nobla. Adolf Hitler zabronił przyjęcia literackiej nagrody Nobla Richardowi Kuhnowi, Adolfowi Butenandtowi oraz Gerhardowi Domagkowi. W 1958 roku sowieckie władze zabroniły swojemu obywatelowi Borysowi Pasternakowi przyjęcia literackiej nagrody Nobla
  • rodzina Curie’ow została wręcz obsypana nagrodami Nobla. Dostała ich aż pięć. Maria Skłodowska-Curie została nagrodę dwukrotnie