Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu wygłoszonym w Watykanie powiedział, że zmartwychwstanie Jezusa przynosi nadzieję światu, gdzie panuje niesprawiedliwość i przemoc. Apelował do sumień przywódców świata, by położyć kres "eksterminacji" w Syrii. Wzywał do modlitwy o pojednanie w Ziemi Świętej i dialog na Półwyspie Koreańskim.

Papież Franciszek w wielkanocnym orędziu wygłoszonym w Watykanie powiedział, że zmartwychwstanie Jezusa przynosi nadzieję światu, gdzie panuje niesprawiedliwość i przemoc. Apelował do sumień przywódców świata, by położyć kres "eksterminacji" w Syrii. Wzywał do modlitwy o pojednanie w Ziemi Świętej i dialog na Półwyspie Koreańskim.
Papież zaapelował o pokój w "udręczonej Syrii" /ALESSANDRO DI MEO /PAP/EPA

Zwracając się do wiernych z balkonu bazyliki Świętego Piotra w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież powiedział: My, chrześcijanie, wierzymy i wiemy, że zmartwychwstanie Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata - tą, która nie zawodzi.

Mówił, że na świat naznaczony przez wiele niesprawiedliwości i przemoc, zmartwychwstanie przynosi "owoce nadziei i godności tam, gdzie jest ubóstwo i wykluczenie, gdzie jest głód i brakuje pracy, pośród osób przesiedlonych i uchodźców, wiele razy odpychanych przez obecną kulturę odrzucenia".

Daje nadzieję "ofiarom przemytu narkotyków, handlu ludźmi oraz niewolnictwa naszych czasów - dodał.

Papież zaapelował o pokój w "udręczonej Syrii".

Niech w tę Wielkanoc światło zmartwychwstałego Chrystusa oświeci sumienia wszystkich przywódców politycznych i wojskowych, aby natychmiast położono kres trwającej eksterminacji, szanowano prawo humanitarne i zatroszczono się o ułatwienie dostępu do pomocy, której ci nasi bracia i siostry pilnie potrzebują - wezwał.

Franciszek zaapelował też o zapewnienie odpowiednich warunków dla powrotu osób wysiedlonych.

Prosił wiernych o modlitwę za pojednanie w Ziemi Świętej, dialog na Półwyspie Koreańskim i pomoc humanitarną dla ludności Ukrainy.

Modlimy się o owoce pojednania dla Ziemi Świętej, również w tych dniach ranionej przez otwarte konflikty, które nie oszczędzają bezbronnych, dla Jemenu i dla całego Bliskiego Wschodu, aby dialog i wzajemny szacunek były ważniejsze od podziałów i przemocy - mówił.

Papież dodał: Błagamy o owoce dialogu dla Półwyspu Koreańskiego, aby trwające obecnie rozmowy krzewiły zgodę i budowanie pokoju w tym regionie.

Franciszek modlił się o "owoce pokoju dla Ukrainy", "aby umocniono działania na rzecz zgody oraz ułatwiono inicjatywy humanitarne, których potrzebuje ludność".

(j.)