Poseł Jerzy Ziętek, niezależny kandydat na prezydenta Katowic, przedstawił swój program wyborczy. Jednym z najważniejszych elementów programu jest m.in. zmiana koncepcji funkcjonowania miasta poprzez aktywizację "dzielnic jako miejsc do życia, spędzania czasu wolnego, pracy". W tym punkcie zaproponował wprowadzenie rad dzielnic w miejsce rad jednostek pomocniczych, które miałyby przejąć część zadań publicznych.

Chcemy zmienić nie tylko ich nomenklaturę na rady dzielnic i zarządy dzielnic, ale przede wszystkim te rady dzielnic tak przekształcić, aby miały większe kompetencje, aby wypełniały większe funkcje publiczne (...). One mają być gospodarzami na swoim terenie - powiedział Ziętek.

Dodał, że jednym z celów będzie zaktywizowanie mieszkańców do pracy w radach dzielnic, poprzez jak poinformowano w programie: "wprowadzenie diet dla radnych - niewielkich, by nie obciążać budżetu, ale skutecznie motywujących".

Kolejnym punktem programu jest utworzenie "ratuszy dzielnicowych", jako punktów obsługi mieszkańców połączonych z siedzibami rad dzielnic, gdzie mieliby pełnić dyżury strażnicy miejscy, dzielnicowi oraz radni.

Jednym z elementów programu, jak dodał, będzie też "przeciwdziałanie wyludnianiu się miasta" poprzez m.in. zwiększenie ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach, budowę tanich mieszkań komunalnych, zwiększenie ilości mieszkań czynszowych, wprowadzenie ułatwień dla tych, którzy będą chcieli wybudować swój dom w Katowicach.

Kandydat chce również m.in. wprowadzić tzw. opiekuna medycznego "dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych".

Jerzy Ziętek z wykształcenia lekarz (ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach), doktor nauk medycznych, specjalista ginekolog położnik, pomysłodawca i założyciel Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Posłem jest od 2007 roku. W sierpniu zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Jak tłumaczył, jego plany polityczne były niemożliwe do pogodzenia z dalszą przynależnością do tej partii. We wrześniu poinformował, że wystartuje w wyborach prezydenta Katowic i zarejestrował własny komitet - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Ziętka.

Wśród innych kandydatów na prezydenta Katowic są m.in. prezes Parku Śląskiego w Chorzowie Arkadiusz Godlewski (PO), były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, obecnie dyrektor Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie Andrzej Sośnierz (PiS), dyrektor Stadionu Śląskiego Marek Szczerbowski (SLD). 

Zobacz pozostałych kandydatów na prezydenta Katowic.

(acz)