Z sondaży wynika, że po raz pierwszy od 9 lat zwycięstwem w wyborach może się cieszyć Prawo i Sprawiedliwość. Według exit poll przeprowadzonego przez Ipsos w sejmikach PiS uzyskało 31,5 proc. głosów, PO - 27,3 proc., PSL - 17 proc., a SLD - 8,8 proc.

Wśród mężczyzn najwięcej - 30,4 proc. - głosowało na PiS - wynika z badania. PO poparło 24,8 proc. panów, PSL - 17,2 proc., SLD - 9,7 proc., a Nową Prawicę - 6,1 proc. Mniejszy odsetek mężczyzn głosował na Ruch Narodowy (2,1 proc.) i na Demokrację Bezpośrednią (0,7 proc.), a na pozostałe komitety - 9 proc.

Również kobiety najczęściej głosowały na PiS - 32,6 proc. Kolejne komitety, które cieszyły się poparciem pań, to - według Ipsos - PO - 29,7 proc., PSL - 16,9 proc. i SLD - 7,9 proc. Mniejszy odsetek kobiet głosował na Nową Prawicę (2,3 proc.), Ruch Narodowy (1,2 proc.), Demokracja Bezpośrednia (0,7 proc.); na pozostałe komitety trafiło 8,7 proc. głosów pań.

SPRAWDŹ, WYNIKI WYBORÓW W DUŻYCH MIASTACH

PiS wygrywa w niemal wszystkich grupach wiekowych


W wyborach do sejmików PiS zwyciężyło w niemal wszystkich grupach wiekowych, PO - tylko wśród trzydziestolatków. W każdej grupie wiekowej trzecie miejsce zajęło PSL. SLD zazwyczaj był czwarty; wśród najmłodszych tę lokatę zajęła Nowa Prawica - wynika z sondażu Ipsos.

Z badania wynika, że w grupie wiekowej 18-29 lat zwyciężyło PiS z wynikiem 27,8 proc. Druga była PO - 22,5 proc., trzeci PSL - 14,9 proc. Na Kongres Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego (KNP) oddano 11,5 proc. głosów, a na komitet SLD Lewica Razem - 6,1 proc. Dalej znalazły się: Ruch Narodowy - 3,5 proc., Demokracja Bezpośrednia (DB) - 1 proc. Pozostałe komitety zdobyły w tej grupie wiekowej 12,7 proc. głosów i był to najwyższy wynik spośród wszystkich grup wiekowych.

Z kolei wśród głosujących w wieku 30-39 lat, jak wynika z badania, zwyciężyła PO z 31,3 proc. głosów. Drugi był PiS - 25,8 proc., trzeci PSL - 17,7 proc. Na SLD oddano 7,8 proc. głosów, KNP - 4,1 proc., Ruch Narodowy - 1,7 proc., DB - 0,7 proc. Pozostałe komitety zdobyły 10,9 proc.

Wśród czterdziestolatków (40-49 lat) wygrał PiS, na który oddano 31,7 proc. głosów. Druga była PO - 28,5 proc., trzecie PSL - 18,5 proc. Kolejne miejsca zajęły SLD - 8 proc., KNP - 3 proc., Ruch Narodowy - 1,3 proc., DB - 0,7 proc. Pozostali zdobyli 8,3 proc.


Według sondażu wyborcy w wieku 50-59 lat w największym stopniu poparli PiS - 33,9 proc. Drugie miejsce w tej grupie wiekowej zajęła PO - 25,9 proc., trzecie PSL - 19,7 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: SLD - 10 proc., KNP - 1,8 proc., Ruch Narodowy - 1 proc., DB - 0,7 proc. Na pozostałe komitety oddano 7 proc. głosów.

Natomiast wśród najstarszych wyborców (60 lat i więcej) najwięcej głosów oddano na PiS - 37,5 proc. Druga była PO - 28,2 proc., trzecie PSL - 14,7 proc. Na SLD oddano 11,4 proc. głosów, na KNP - 1,1 proc., na Ruch Narodowy - 0,9 proc., a na DB - 0,4 proc. Inne komitety zdobyły 5,8 proc. głosów. 

PiS wygrało na wsi, a PO w miastach

Na wsiach najwięcej wyborców głosowało na PiS (35,2 proc.), a w miastach wygrała Platforma Obywatelska - wynika z sondażu Ipsos. Na wsiach drugi był PSL z wynikiem 25,3 proc. Dalej znalazły się: PO - 19,3 proc. i SLD - 6,9 proc. W najmniejszych miastach do 50 tys. mieszkańców zwyciężyła PO z wynikiem 30,5 proc. Na PiS głosowało z kolei 28,6 proc. wyborców, na PSL - 15 proc., a na SLD - 10,4 proc.

W miastach od 51 tys. do 200 tys. mieszkańców najwięcej głosów otrzymała PO - 31,4 proc. PiS dostał - 29,8 proc., SLD - 11,1 proc., a PSL - 8,5 proc. PO wygrała też w miastach od 201 tys. do 500 tys. mieszkańców - dostała 38,1 proc. Dalsze miejsca zajęły PiS - 30,4 proc., SLD - 9,1 proc., a PSL - 7,3 proc. Także w największych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców zwyciężyła PO - 41,3 proc. PiS otrzymało 24,9 proc., SLD - 9,4 proc., a Nowa Prawica - 5,7 proc. 

Przedsiębiorcy głosują na PO, robotnicy na PiS, a rolnicy na PSL

W wyborach samorządowych na PO głosowała większość przedsiębiorców, urzędników oraz kierowników i specjalistów, a na PiS - robotników, uczniów, studentów, bezrobotnych, emerytów i rencistów. Rolnicy w większości opowiedzieli się za PSL-em - wynika z sondażu Ipsos. Według badania przeprowadzonego wśród prywatnych przedsiębiorców 36,8 proc. zagłosowało na PO, 24 proc. na PiS, a 13,9 proc. na PSL. Wśród kierowników i specjalistów również dominowała PO - na tę partię oddało głos 37,30 proc. wyborców z tej grupy, a kolejne miejsca zajęły PiS - 22,50 proc. i PSL - 13,6 proc. Również pracownicy administracji lub usług w większość zagłosowali na PO, choć tu różnica w stosunku do PiS była mniejsza. Na Platformę zagłosowało 31,50 proc. wyborców z tej grupy zawodowej, na PiS - 29 proc; na trzecim miejscu było PSL - 16,8 proc.

Wśród robotników największe poparcie uzyskał PiS - zagłosowało na niego 37,4 proc. wyborców z tej grupy zawodowej. Kolejne miejsca zajęły PO - 20,4 proc. i PSL - 16,4 proc. PiS był również najpopularniejszy wśród uczniów i studentów; w tej grupie na to ugrupowanie głos oddało 26,7 proc. wyborców. Na PO - 20,5 proc., a na Nową Prawicę - 15,9 proc. Bezrobotni zagłosowali w większości na PiS - 35,80 proc., PO poparło 23,3 proc. z nich, a PSL - 17 proc. Podobny układ miejsc był w przypadku emerytów i rencistów - na PiS zagłosowało 37,8 proc., na PO - 28 proc., a na PSL - 14,60 proc.

PSL dominowało wśród rolników - zagłosowało na tę partię 42,3 proc. tej grupy. Za PiS opowiedziało się 30,8 proc. rolników, a za PO - 11 proc.

Wyborcy z wyższym wykształceniem wybrali PO; reszta - PiS

Większość wyborców z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym w niedzielnych wyborach samorządowych oddała swój głos na Prawo i Sprawiedliwość; z kolei osoby z wykształceniem wyższym poparły PO - wynika z sondażu Ipsos. W grupie z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym wygrało: PiS - 40,2 proc. Na następnych miejscach uplasowały się: PSL - 22,1 proc., PO - 15,9 proc., SLD - 6,6 proc., Nowa Prawica - 4,8 proc., Ruch Narodowy - 1,8 proc.

Wyborcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym także w większości poprali PiS - 38,9 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się: PO - 20,5 proc., PSL - 20,1 proc., SLD - 8,2 proc., Nowa Prawica - 2 proc., Ruch Narodowy - 1,7 proc.

Elektorat PiS przeważa także w grupie z wykształceniem średnim i pomaturalnym: PiS - 31,5 proc. Na dalszych pozycjach uplasowały się: PO - 26,8 proc., PSL - 16,9 proc., SLD - 8,9 proc., Nowa Prawica - 4,5 proc., Ruch Narodowy - 1,8 proc.

PO zdobyła najwięcej głosów w grupie z wykształceniem licencjackim oraz wyższym - 34,4 proc. Na następnych miejscach znalazły się: PiS - 25,2 proc., PSL - 14,3 proc., SLD - 9,4 proc., Nowa Prawica - 5 proc., Ruch Narodowy - 1,5 proc.

W większości badanych miast PO wygrała pierwszą turę wyborów na prezydenta

Na osiem badanych miast w pięciu najwyższe wyniki w rywalizacji o fotel prezydenta miasta uzyskali kandydaci Platformy Obywatelskiej; dwoje wygrało w pierwszej turze. Kandydaci PiS we wszystkich miastach zajęli drugie miejsca. W trzech miastach na osiem najwyższe wyniki uzyskali kandydaci spoza PO i PiS.

Jak wynika z sondażu Ipsos, w pierwszej turze PO wygrywa w Łodzi i Lublinie. W Łodzi w I turze wygrała dotychczasowa prezydent miasta Hanna Zdanowska (54,2 proc.). Kandydatka PiS Joanna Kopcińska uzyskała drugi w kolejności wynik - 21,5 proc. Także w Lublinie w I turze - według Ipsos - wygrywa kandydat PO Krzysztof Żuk (59,5 proc.) przed kandydatem PiS Grzegorzem Muszyńskim, który uzyskał 30-proc. poparcie.

Oni będą rządzić w dużych miastach. Pierwsze wyniki exit poll

Pewne zwycięstwa w Lublinie i Łodzi, druga tura w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie oraz niepewna sytuacja w Poznaniu i Katowicach – takie są wyniki badań exit poll, przeprowadzonych przez Ipsos dla TVP. czytaj więcej

W Warszawie w pierwszej turze wygrała prezydent Warszawy i kandydatka PO Hanna Gronkiewicz-Waltz, uzyskując 48,8 proc. głosów; drugi był Jacek Sasin z PiS (26 proc.), z którym - jeśli potwierdzą się wyniki sondażowe - zmierzy się za dwa tygodnie. Sondażowe wyniki wskazują, że w Gdańsku w drugiej turze o fotel prezydenta rywalizować będą Paweł Adamowicz (PO) - 48,6 proc. i Andrzej Jaworski (PiS) - 24 proc.

We Wrocławiu urzędujący prezydent Rafał Dutkiewicz (popierany przez własny komitet i PO) dostał 46,1 proc. głosów mieszkańców miasta i w drugiej turze zmierzy się z Mirosławą Stachowiak-Różecką (PiS), która uzyskała 21,3 proc. głosów.

Z sondażu wynika, że Marcin Krupa (kandydat komitetu Forum Samorządowe i Piotr Uszok), obecny wiceprezydent Katowic, wygrał tam pierwszą turę wyborów o fotel prezydenta i zdobył 40 procent głosów. W drugiej turze zmierzy się z kandydatem PiS, byłym szefem NFZ, Andrzejem Sośnierzem, który zdobył 23,4 głosów. Kandydat Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Godlewski znalazł się na trzecim miejscu z poparciem 14,8 proc.

W Krakowie Jacek Majchrowski (Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Majchrowskiego) zwyciężył (39,8 proc. głosów) w pierwszej turze wyborów prezydenckich, ale o przedłużenie kadencji powalczy w dogrywce z popieranym przez PiS Markiem Lasotą (25,9 proc.). Kolejne miejsce zajął Łukasz Gibała (KWW Łukasz Gibała) z wynikiem 12 proc. Kandydatka Platformy Obywatelskiej Marta Patena znalazła się na czwartym miejscu z wynikiem 7,6 proc. głosów.

W Poznaniu pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał Ryszard Grobelny z KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska (27,3 proc.). Nie wiadomo natomiast, z kim dokładnie będzie walczył w drugiej turze, ponieważ identyczny wynik, po 21 proc., uzyskali Jacek Jaśkowiak (PO) i Tadeusz Dziuba (PiS).